536,6 triệu hóa đơn điện tử đã được phát hành

Ẩm thực
Rate this post

Tính đến thời điểm này, số lượng hóa đơn điện tử đã phát hành là 536,6 triệu. Trong đó, tại 57 tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 2, số lượng tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh sử dụng hóa đơn có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thành công trên hệ thống. hóa đơn điện tử là 377.484 (đạt 100%); số hộ, cá nhân kinh doanh theo phương thức kê khai đã đăng ký, chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ có hiệu lực và Thông tư 78/2021 / TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020 / NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ là 42.701.

Như vậy, tổng số hóa đơn mà 57 cục thuế tiếp nhận và xử lý là 109,3 triệu hóa đơn.

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp mới; tiếp nhận và cấp mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử của doanh nghiệp đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã; nhận dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế….

Đồng thời, ngành thuế sẽ đẩy mạnh các hình thức khuyến khích người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử thông qua các hoạt động như quay số hóa đơn may mắn …

Theo Thùy Dương

Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published.