9 nội dung chuyển đổi nhân sự

Ẩm thực
Rate this post

Sự chuyển đổi phần cứng và công nghệ từ định nghĩa tổ chức ở trên chỉ chiếm một phần, trong khi sự chuyển đổi “phần mềm” chiếm ba phần của một tổ chức. Bài toán chuyển đổi “phần mềm” – nhân sự đang là bài toán khó đối với mọi chủ doanh nghiệp. Theo các nghiên cứu về chuyển đổi số, tỷ lệ thất bại rất cao. Dưới đây là 9 gợi ý cụ thể để giúp các chủ doanh nghiệp xác định những việc cần làm trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số “phần mềm” thành công.

Truyền đạt về sứ mệnh, giá trị và tầm quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số là một quá trình thay đổi sẽ khó khăn khi bản chất con người luôn muốn duy trì nguyên trạng hiện tại vì họ đã quen với công việc. Tất cả thay đổi cần bắt đầu với sự hiểu biết về lý do tại sao thay đổi và những lợi ích và mất mát trong quá trình thay đổi. Những nhận thức đó bắt đầu từ chủ doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên sẽ lên kế hoạch, lựa chọn công cụ và nội dung để truyền tải đến toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp.

Đào tạo lãnh đạo chuyển đổi kỹ thuật số

Mục tiêu của phần này là trang bị cho các nhà lãnh đạo quản lý cấp trung các kỹ năng kỹ thuật số, khả năng kỹ thuật số và thái độ kỹ thuật số để biến họ thành một khuôn khổ vững chắc để thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số. Các nhà quản lý cấp trung là những người đứng đầu dự án nhỏ thực hiện các chương trình chuyển đổi kỹ thuật số trong các bộ phận và quy trình của họ.

Xây dựng đội ngũ cốt lõi để chuyển đổi kỹ thuật số

Nhóm nòng cốt chuyển đổi kỹ thuật số bao gồm tất cả các thành viên tham gia trực tiếp vào quá trình từ chiến lược và lập kế hoạch đến thực hiện và chấp nhận thành công. Đội ngũ này bao gồm hai thành phần chính, kinh doanh và công nghệ, để đảm bảo rằng các dự án chuyển đổi kỹ thuật số phục vụ mục tiêu cuối cùng của hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, dự án chuyển đổi số đòi hỏi nhạc trưởng thực hiện toàn bộ dự án là CXO.

Nâng cấp năng lực kỹ thuật số của tất cả nhân viên của công ty

Khi chuyển đổi nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần nâng cấp năng lực kỹ thuật số cho toàn bộ nhân viên, kể cả những vị trí nhỏ nhất trong doanh nghiệp. Khung năng lực số cho nguồn nhân lực bao gồm các nhóm quan trọng: 1 Nhóm năng lực nền tảng; 2 nhóm năng lực chính; 3 Nhóm năng lực mới như.

Trên thực tế, các dự án chuyển đổi kỹ thuật số thất bại khi chúng nhận được đầu tư không tương xứng, đầu tư theo giai đoạn và sự khác biệt về chiều sâu giữa “phần cứng” và “phần mềm”.

Thay đổi cách quản lý

Quản lý chuyển đổi kỹ thuật số thành công là quản lý thay đổi thành công. Trong quá trình quản lý sự thay đổi, chủ doanh nghiệp là chủ sở hữu của quá trình thay đổi. Để quản lý thay đổi thành công, chủ doanh nghiệp phải có quyết tâm, động lực, sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro để thay đổi. Tuy nhiên, nếu chỉ có chủ doanh nghiệp thì chưa đủ mà cần có nhạc trưởng chỉ đạo và điều phối các hoạt động để thay đổi toàn bộ lực lượng lao động.

Xây dựng văn hóa chuyển đổi kỹ thuật số

Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số thành công trong một tổ chức đòi hỏi một môi trường thúc đẩy sự thay đổi trong văn hóa, triết lý và các nguyên tắc của công việc kỹ thuật số. Một cách văn hóa được thể hiện như “nước” để hòa tan tất cả những thứ vô hình cần thiết cho chuyển đổi kỹ thuật số hướng tới “con người” được sử dụng để chuyển đổi thành công. Chẳng hạn, doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa hướng tới khách hàng vì đó là cốt lõi của chuyển đổi số.

Tái cấu trúc hệ thống đo lường và đánh giá nhân viên theo triết lý kỹ thuật số

Để thực sự thành công trong chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần thay đổi văn hóa, triết lý và nguyên tắc làm việc sang số hóa. Như vậy, khi doanh nghiệp chuyển sang môi trường số, mọi hoạt động nhân sự cũng sẽ thay đổi theo. Trong những thay đổi đó, hệ thống phân công, đo lường và đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên hàng ngày. Hệ thống này trực tiếp tạo ra cảm xúc tốt hay xấu của nguồn nhân lực quyết định sự thành bại của chuyển đổi số.

Xây dựng cơ cấu tổ chức kỹ thuật số

Cơ cấu tổ chức kỹ thuật số là một vấn đề thường bị bỏ qua trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Trên thực tế, cấu trúc rất quan trọng vì nó là nền tảng cho các hoạt động chuyển đổi kỹ thuật số diễn ra suôn sẻ. Thay vì tổ chức doanh nghiệp thành các bộ phận nơi các nguồn lực được phân bổ theo chức năng, các tổ chức kỹ thuật số sẽ tối ưu hóa các nguồn lực như tài chính, con người, công nghệ và dữ liệu để hướng tới các cơ hội trên toàn cầu. thị trường.

Chuyển đổi các chức năng nhân sự

Nguồn nhân lực không thể là động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong một doanh nghiệp thành công nếu bản thân nhân sự chưa chuyển đổi số. Với khối lượng công việc lớn và thách thức từ 08 nhiệm vụ trên cùng với nguồn lực hạn chế, bộ phận nhân sự cần phải số hóa toàn bộ hoạt động của mình. Ví dụ, thông qua các giải pháp nền tảng kỹ thuật số công việc, bộ phận nhân sự sẽ dễ dàng tiến hành giao tiếp, đào tạo và giải quyết các vấn đề chuyên môn như thiết kế lại hệ thống đánh giá hoặc cơ cấu tổ chức.

Theo ông Vũ Tuấn Anh Chuyên gia chuyển đổi số của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published.