Anime mới phát hành tại Vương quốc Anh: ngày 9 tháng 1 năm 2023

Anime - Manga
Rate this post

Bây giờ là tuần thứ hai của năm 2023 và chúng tôi chỉ có một bản phát hành mới dưới dạng Aria The Natural – Phần 2 Phần 1 từ MVM Entertainment.

Ra trong tuần này: ngày 9 tháng 1 năm 2023

  • Aria The Natural – Phần 2 Phần 1 (Blu-Ray)

Ra vào tuần tới: ngày 16 tháng 1 năm 2023:

  • Cách một người theo chủ nghĩa hiện thực xây dựng lại vương quốc – Phần 1 Phần 2 (Blu-Ray, DVD)
  • Phát hành Spyce – Trọn bộ sê-ri (Blu-Ray)

Ra Tuần trước: ngày 2 tháng 1 năm 2023:

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các tựa game hiện đã được xác nhận sẽ ra mắt trong năm nay trong lịch phát hành của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *