Tăng điểm tín dụng CIC mà không cần thẻ tín dụng

CIC hoặc Trung tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điểm tín dụng CIC mã gồm ba chữ số biểu thị lịch sử tín dụng của một người. Nó bao gồm các chi tiết về lịch sử tín dụng của […]

Continue Reading

Tại sao bảo mật dữ liệu lại quan trọng?

Mọi người cho rằng dữ liệu là loại tài sản. Vì dữ liệu rất có giá trị, khó khai thác và thu thập nên pháp luật có quy định và chính sách bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt. Bất kể quy mô công ty hoặc ngành mà công ty hoạt động, bảo mật dữ liệu phải là […]

Continue Reading

Các rủi ro mà một trung gian tài chính có thể gặp

Trung gian tài chính là một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính chuyên nhận tiền gửi sau đó cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay lại. Ngân hàng được gọi là trung gian tài chính vì nó đứng giữa người gửi và người vay. Không có trung gian, người gửi và […]

Continue Reading