Bình Định: Cần công khai giá bán với các đại lý bất động sản

Ẩm thực
Rate this post

UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu các tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân môi giới, đấu giá bất động sản niêm yết công khai giá chuyển nhượng tại dự án do mình quản lý, làm chủ đầu tư, môi giới và trúng đấu giá. của bất động sản đấu giá … trên trang thông tin điện tử hoặc gửi cơ quan thuế địa phương để theo dõi, quản lý và hình thành cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Chỉ thị 07 / CT-UBND gửi Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. .

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, công khai, minh bạch giá chuyển nhượng, chấp hành nghiêm chế độ kế toán, thống kê, hóa đơn, chứng từ, đặc biệt nghiêm cấm các hành vi gian lận thuế, trốn thuế.

Nghiêm cấm cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản lợi dụng để trục lợi hoặc làm sai lệch giá giao dịch thực tế trong công chứng, chứng thực. hợp đồng mua bán, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho mọi tổ chức và người dân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến bất động sản thường xuyên tra cứu thông tin công khai trên Cổng giao tiếp điện tử giữa cơ quan thuế và người dân đặt tại địa chỉ http:// biditax.vn để tham gia phê phán các trường hợp kê khai giá chuyển nhượng không trung thực, bất hợp lý. trong việc xác định giá chuyển nhượng bất động sản theo khu vực.

UBND tỉnh Bình Định giao Cục Thuế tỉnh công khai cơ sở dữ liệu giá chuyển nhượng bất động sản, cơ sở dữ liệu này phải được cập nhật thường xuyên theo thực tế phát sinh và công bố trên Cổng giao tiếp điện tử để phục vụ hướng dẫn, hỗ trợ, định hướng cho người nộp thuế trong việc kê khai trung thực. giá chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, giải quyết thủ tục hành chính, thiết kế ngắn gọn quy trình. giải quyết hồ sơ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo nguyên tắc “kiểm tra trước, kiểm tra sau”, không gây ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bình Định có đường bờ biển dài 72km được đánh giá là đẹp nhất khu vực duyên hải miền Trung, thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản.

Cùng với đó, công khai thông tin về giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên Cổng Giao tiếp điện tử để nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể biết, giám sát, phản biện, tham gia quản lý và phòng ngừa. ngăn chặn các hành vi vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai, nộp thuế và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không trung thực theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản (bao gồm tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đấu giá bất động sản …) và nhân dân trên địa bàn tỉnh phải niêm yết công khai giá chuyển nhượng bất động sản. tài sản thuộc dự án do mình quản lý, làm chủ đầu tư, môi giới, thông báo giá trúng đấu giá bất động sản bán đấu giá … trên trang thông tin điện tử hoặc gửi cơ quan thuế địa phương để giám sát, quản lý và hình thành. Cơ sở dữ liệu chuyển giá bất động sản.

Việc ban hành chỉ thị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo hướng bao quát mọi nguồn thu, chống thất thu và tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.