Bình Dương ngăn chặn, xử lý hành vi khai man, trốn thuế trong chuyển nhượng bất động sản

Ẩm thực
Rate this post

Ngày 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản về việc chống thất thu thuế từ giao dịch bất động sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Cục Thuế nâng cao công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, quản lý thuế và pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân và doanh nghiệp biết thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác quản lý thuế, hướng dẫn người nộp thuế kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. hành vi khai man, trốn thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Người dân Bình Dương đi công chứng chuyển nhượng đất.

Cục Thuế Bình Dương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, đơn vị, địa phương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về gian lận, trốn thuế trong kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hợp tác cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, công an để làm cơ sở. xử lý vi phạm. Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản mà giá trị bất động sản kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng là vi phạm pháp luật về thuế, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất cụ thể cho từng địa điểm, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng địa điểm. . giá đất thực tế thị trường và giá bán của chủ đầu tư.

Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh và Chi nhánh các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông đối với hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ địa bàn, phố, xác định cụ thể và áp giá từng loại bất động sản để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ của mình. tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published.