Cán bộ vi phạm pháp luật, trái đạo đức thì không xử lý được.

Ẩm thực
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.