Chủ tịch nước làm việc với hai Bộ về đề án Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa | Chính trị

Ẩm thực
Rate this post

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về việc hoàn thiện Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền. (Ảnh: Thống Nhất / TTXVN)

Tiếp tục Chương trình làm việc với các Bộ, ngành tiếp thu ý kiến ​​góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, ngày 7/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Nhà nước Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng ủy Công an Trung ương và Ban cán sự đảng. Tư pháp.

Cùng dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ý kiến ​​thảo luận tại các buổi làm việc đều đánh giá cao bản dự thảo Đề án được xây dựng công phu và đóng góp một số ý kiến ​​về tổ chức và hoạt động của ngành Công an và ngành Tư pháp.

Trong số đó, nhiều ý kiến ​​đề cập đến việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra và hệ thống cơ quan Thi hành án phù hợp với điều kiện của Việt Nam, bảo đảm và bảo vệ quyền con người trong quá trình này. xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập, hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hai năm tới. giai đoạn đến năm 2030 và từ năm 2030 đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 77 năm qua kể từ khi thành lập, ngành Công an đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ Đảng. , chế độ bảo vệ.

[Các tỉnh, thành phố phía Nam góp ý Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền]

Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an cũng chú trọng xây dựng lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, điển hình là thực hiện Nghị quyết số 22-NQ / TW ngày 15/3. 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Cảnh sát viên hoạt động tinh gọn, hiệu quả và hiệu quả. Những kết quả và đóng góp to lớn của ngành Công an đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận tại buổi làm việc, Đảng ủy Công an Trung ương và các chuyên gia đã thẳng thắn, trách nhiệm trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề đặt ra trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền. tư tưởng ở Việt Nam, trong đó có tổ chức bộ máy nhà nước của lực lượng CAND.

Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng của ngành là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành Công an đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Các nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đổi mới phải dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học, đưa lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao các ý kiến ​​phát biểu tại buổi làm việc, nhất trí cao từ nay đến năm 2030 cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để lực lượng Công an thực hiện tốt chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn pháp luật, trật tự. . tự an toàn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác thi hành án hình sự, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc gia Pháp Hình ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền. (Ảnh: Thống Nhất / TTXVN)

Cùng với đó, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. , hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự theo hướng tăng cường bảo đảm quyền con người. Hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong công tác thi hành án hình sự, dân sự và hành chính. Tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác thi hành án đáp ứng yêu cầu thực tế và yêu cầu cải cách tư pháp.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc Đồng chí cũng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, các chuyên gia pháp luật đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030”. , định hướng đến năm 2045. “

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, vì sự nghiệp chung của đất nước và sự phát triển của lực lượng CAND, ngành Tư pháp trong thời kỳ mới, các đại biểu dự đại hội đã có nhiều đóng góp. những ý kiến ​​sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm cao và cơ sở lý luận, thực tiễn về những vấn đề chuyên sâu của hai ngành.

Cùng với đó, đã làm rõ cũng như đề xuất, kiến ​​nghị một số giải pháp thiết thực về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Công an và ngành Tư pháp.

Đối với một số vấn đề đặt ra trong Đề án liên quan đến lĩnh vực công an, tư pháp và nhiều cơ quan khác, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục lắng nghe ý kiến ​​trong các buổi làm việc. làm việc, sau đó tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, lựa chọn phương án phù hợp trên tinh thần phát huy dân chủ, có cơ sở khoa học, thực tiễn và lý luận, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội. xã hội xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Quang Vũ (TTXVN / Vietnam +)

Leave a Reply

Your email address will not be published.