Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với Bộ Công an

Ẩm thực
Rate this post

Cùng dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ý kiến ​​thảo luận tại các buổi làm việc đều đánh giá cao dự thảo đề án được xây dựng công phu và đóng góp một số ý kiến ​​về tổ chức và hoạt động của ngành Công an và ngành Tư pháp. Trong đó, nhiều ý kiến ​​đề cập đến việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra, hệ thống cơ quan thi hành án phù hợp với điều kiện của Việt Nam, bảo đảm và bảo vệ quyền con người trong quá trình XDCB. đất nước, hội nhập quốc tế. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập, hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong hai giai đoạn từ nay đến năm 2030 và từ năm 2030 đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 77 năm qua kể từ khi thành lập, ngành Công an nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ ANTQ. Đảng, bảo vệ chế độ. Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an cũng chú trọng xây dựng lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, điển hình là thực hiện Nghị quyết số 22-NQ / TW ngày 15/3. Năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả và đóng góp to lớn của ngành Công an đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận tại buổi làm việc, Đảng ủy Công an Trung ương và các chuyên gia đã thẳng thắn, trách nhiệm trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề đặt ra trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. nước ta, trong đó có bộ máy nhà nước ngành công an nhân dân. Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng của ngành là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành Công an đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. . Việc đổi mới phải dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học, đưa lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh.

Chủ tịch nước cũng đánh giá, các ý kiến ​​phát biểu tại cuộc họp đều nhất trí cao, từ nay đến năm 2030 cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để lực lượng CAND thực hiện tốt chức năng bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANQG. trật tự an toàn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác thi hành án hình sự, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Cùng với đó, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. , hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự theo hướng tăng cường bảo đảm quyền con người. Hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong công tác thi hành án hình sự, dân sự và hành chính. Tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác thi hành án đáp ứng yêu cầu thực tế và yêu cầu cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, các chuyên gia pháp luật đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, vì sự nghiệp chung của đất nước và sự phát triển của lực lượng Công an, Tư pháp trong thời kỳ mới, các đại biểu tham dự Đại hội đã có nhiều đóng góp sâu sắc, tâm huyết, những ý kiến ​​có trách nhiệm và lý luận về những vấn đề chuyên sâu của hai ngành. Cùng với đó, đã làm rõ cũng như đề xuất, kiến ​​nghị một số giải pháp thiết thực về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Công an và ngành Tư pháp.

Đối với một số vấn đề đặt ra trong đề án liên quan đến ngành Công an, Tư pháp và nhiều cơ quan khác, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục lắng nghe ý kiến ​​trong các buổi làm việc. làm việc, sau đó tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, lựa chọn phương án phù hợp trên tinh thần phát huy dân chủ, có cơ sở lý luận khoa học, thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và định hướng xã hội chủ nghĩa. góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

TTXVN

Leave a Reply

Your email address will not be published.