Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư

Ẩm thực
Rate this post

Hoàn thành tốt công việc lễ tân

Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại. UBND tỉnh đã quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại về tài chính, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân trên địa bàn các huyện, thành phố. Định kỳ hàng tuần, UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra, làm việc với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố về công tác giải quyết khiếu nại tài chính. Thanh tra tỉnh được chỉ đạo thường xuyên theo dõi tình hình khiếu kiện về tài chính, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại về tài chính và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại về tài chính.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, tồn đọng về tài chính.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay, công tác tiếp công dân đã có những chuyển biến tích cực. Một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Tình hình KNTC diễn ra bình thường, không có “điểm nóng” về khiếu kiện, qua đó góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường khi thu hồi đất. Ngoài ra, số lượng các nhóm lớn nộp đơn kiện không giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số vụ việc cá nhân đã được các cấp giải quyết theo đúng chính sách, pháp luật nhưng công dân vẫn không đồng tình, thường xuyên tụ tập về Trung ương, đến cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và đến nhà riêng. Lãnh đạo tỉnh khiếu kiện, gây mất trật tự.

4.013 lượt công dân tiếp theo

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp 4.013 lượt người đến KNTC và kiến ​​nghị, phản ánh. Toàn tỉnh đã giải quyết 3.140 vụ việc, tăng 496 lượt người và tăng 250 vụ việc so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên địa bàn là 4.498 hồ sơ. Sau khi phân loại, xử lý, tổng số đơn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các cấp, các ngành là 1.984 đơn, trong đó có 167 đơn kiến ​​nghị, 166 đơn TC, 1.651 đơn kiến ​​nghị, phản ánh.

Toàn tỉnh đã giải quyết xong 1.680 / 1.984 hồ sơ, đạt tỷ lệ 84,7%. Qua giải quyết khiếu nại, cơ quan chức năng đã kiến ​​nghị trả lại cho tổ chức 798,2 triệu đồng, lùi 200m cho công dân.2 đất đai, xử lý hành chính 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ, 2 đối tượng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 99 quyết định, kết luận cần thi hành, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh 26, cấp huyện 52, cấp xã 21. Các cơ quan chức năng đã thi hành xong 57 quyết định, kết luận, đang được tập trung vào.

UBND tỉnh cũng đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện thanh tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của tỉnh để tham mưu rà soát, giải quyết, trong đó, đã rà soát, lập danh sách tổng số 19 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Kết quả, các cơ quan chức năng đã ban hành văn bản thụ lý, giải quyết và chỉ đạo công khai kết quả xem xét, giải quyết đối với 19/19 vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phương án giải quyết vẫn còn 2 trường hợp công dân không đồng tình, mặc dù đã được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo hướng áp dụng chính sách có lợi cho công dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.