Cơ chế cụ thể hơn cho đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ẩm thực
Rate this post

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2016 ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính và ngân sách. và phân cấp quản lý cho thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Nghị định sửa đổi tên gọi Điều 9 Nghị định số 144/2016 “về quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng” thành “quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư theo cụm”. ngành công nghiệp”.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 9: Căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. sau khi có ý kiến ​​thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Căn cứ vào quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chương trình phát triển đô thị được duyệt, UBND thành phố quyết định cụ thể khu vực nào được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng để người dân tự xây dựng. nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án được duyệt, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng.

Chính phủ bổ sung một số cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Ảnh minh họa: Nguyễn Khánh).

Đặc biệt, Nghị định 40 này còn bổ sung quy định, HĐND TP được quyền xem xét, quyết định đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng từ nguồn vốn ngân sách TP trong trường hợp không lựa chọn được. chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổ chức sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án hoặc cho thuê lại đất sau khi đầu tư xong. hạ tầng cụm công nghiệp.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định cơ chế tài chính, thẩm quyền xác định, quyết định giá cho thuê, cho thuê đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Đối với các trường hợp thay đổi nhỏ, thường xuyên về tên, địa điểm, diện tích (từ 05 ha trở xuống), ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các nội dung khác của cụm công nghiệp thì cụm công nghiệp không thay đổi. chuyển mục tiêu, tính chất, tăng diện tích sử dụng đất của quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch thành phố đã được phê duyệt hoặc quỹ đất để phát triển các cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt và báo cáo Bộ Công Thương các nội dung đã được phê duyệt để theo dõi, giám sát, thực hiện và cập nhật các nội dung thay đổi, điều chỉnh trong quy hoạch thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ tại thời điểm lập và phê duyệt quy hoạch TP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.