Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương

Ẩm thực
Rate this post

Trên đây là một trong những nội dung yêu cầu của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tại Công văn số 294 / LĐLĐVN hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2022 / NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương tối thiểu. đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động.

Công văn nêu rõ, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (gọi tắt: Nghị định số 38 / 2022 / NĐ-CP gọi tắt); Văn bản số 2086 / BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội Mức lương tối thiểu được áp dụng theo 2 vùng là vùng 1 và vùng 2, cụ thể như sau:

Lương tháng tối thiểu: 4.680.000đ / tháng; Mức lương tối thiểu theo giờ: 22.500 đồng / giờ, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu vực I, bao gồm các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây;

Lương tháng tối thiểu: 4.160.000 đồng / tháng, lương theo giờ tối thiểu: 20.000 đồng / giờ, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu vực II, bao gồm các quận, huyện còn lại của thành phố Hà Nội.

Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hình minh họa.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời thực hiện Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP đúng quy định, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các Liên đoàn lao động các quận, huyện, TP. các thị trấn. Các xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP đến công đoàn cơ sở, người lao động và người sử dụng lao động; chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động trong doanh nghiệp xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu phù hợp với quy định tại Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP, trong đó lưu ý 2 nội dung.

Thứ nhất, mức lương tối thiểu hàng tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương tháng; Mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo giờ. Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (trả lương theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, khoán) thì mức trả theo hình thức trả lương quy đổi theo tháng, theo giờ này không được thấp. so với mức lương tối thiểu hàng tháng hoặc mức lương tối thiểu hàng giờ do Chính phủ quy định.

Thứ hai, về trách nhiệm thực hiện, tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ, cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm đêm, bồi thường bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Đối với những nội dung đã thỏa thuận và cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc những thỏa thuận khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của Nghị định này thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong hoạt động đối thoại, thương lượng, nhất là thương lượng tập thể. thương lượng về tiền lương, thiết lập các điều kiện làm việc khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Công đoàn phải đẩy mạnh giám sát việc thực hiện Nghị định 38/2022 / NĐ-CP và pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp; phối hợp với chính quyền địa phương tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, trọng tâm là công tác chi trả tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố cũng yêu cầu các cấp Công đoàn chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh, hạn chế tối đa tranh chấp. Xảy ra tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trường hợp xảy ra tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, cần chủ động phối hợp với UBND và các cơ quan chức năng trên địa bàn giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. hành động, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Leave a Reply

Your email address will not be published.