Đức Phật đang thực hành Pháp

Ẩm thực
Rate this post

Một tín ngưỡng tôn giáo, ở đây là Phật giáo, tuy có nhiều cách tiếp cận và giải thích khác nhau nhưng nó vẫn khác với một tín ngưỡng khoa học duy vật hay một tín ngưỡng thông thường trong đời sống xã hội.

Để chắc chắn về một mẫu vật liệu, khoa học có thể dễ dàng kiểm tra các thông tin và thông số liên quan sau khi phân tích và thử nghiệm. Niềm tin Phật giáo không phải vậy, nếu cứ theo “đà” khoa học, cố gắng vật chất hóa tôn giáo, cụ thể hóa tâm linh, xăm soi tìm Phật, kiểm tra các thông số để khẳng định thì thật là mơ hồ. và cười.

Đức Phật sau khi giác ngộ đã sáng tạo ra con đường đạt đến chân lý, đã thiết lập một tư tưởng, cách nhìn về cuộc sống và thế giới quan hoàn toàn mới so với những người đương thời. Cách thức và những gì Đức Phật đã tìm ra và truyền lại khác với cách thức và những gì các nhà nghiên cứu khoa học đã làm và hoàn thành.

Lão Tử có triết lý về chữ Đạo: Đạo có thể nói hay diễn tả được thì không còn là Đạo nữa. Đạo của Phật khác với Đạo của Lão Tử, nhưng cách tiếp cận quan niệm của Lão Tử đối với Đạo là đẹp.

Sự giác ngộ về sự thật của đau khổ

Một tín ngưỡng tôn giáo, ở đây là Phật giáo, tuy có nhiều cách tiếp cận và giải thích khác nhau nhưng nó vẫn khác với một tín ngưỡng khoa học duy vật hay một tín ngưỡng thông thường trong đời sống xã hội.

Phật pháp khó tìm, lời Phật nói không dễ nghe, cố gắng tìm Phật và chân lý giải thoát cũng không hứa hẹn kết quả khả quan. Hệ thống hàng vạn cơ sở thờ Phật với chất liệu, tư thế khác nhau, hàng triệu tăng ni, phật tử, tất cả chỉ là phương tiện tiếp cận đạo Phật, là một trong nhiều nhịp cầu đến với đạo Phật. Đức Phật.

Nếu bạn không chăm chỉ làm sạch thế gian, thanh lọc thân tâm, chuyển nghiệp, ngày đêm nghiên cứu và chia sẻ thông điệp của Đức Phật, thì dù bạn có bao nhiêu ngôi chùa, bao nhiêu loại trang phục. Ở các đạo tràng khác nhau, “làm theo” bao nhiêu chỉ dẫn để mau thấy Phật, mau đắc Đạo, cuối cùng chỉ thấy mệt mỏi, chán chường, bế tắc và… xa dần niềm tin Phật giáo.

Tất cả đều là phương tiện, đều là ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay chính mình không phải mặt trăng, ngươi đừng hiểu lầm phương tiện là cứu cánh. Phật giáo là một tôn giáo thực nghiệm, không có thứ gì gọi là tiếp thị tâm linh thô thiển như cài đặt ứng dụng để được ban phước cho những người trẻ con và không tử tế.

Do lịch sử để lại, xã hội chúng ta đang sống rơi vào vòng xoáy đấu tranh giữa triết học và tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Từ từ chối đến tiếp cận và công nhận là một quá trình gian khổ thức tỉnh và quay trở lại. Nhiều người đã vào chùa tìm Phật, tâm hồn bao dung người thường, mắt chỉ thấy xi măng cốt thép hay gỗ, người vui, giận, tham, sân, si, sẽ thất vọng vì không thấy. Đức Phật.

Nếu bạn rửa sạch được mọi trần tục, tham ái, chấp thủ, hận thù, ích kỷ, v.v., hãy thiền định nghiêm chỉnh, trì chú và tụng kinh kiên trì, nghiên cứu kinh điển sâu sắc, tham khảo ý kiến ​​của những người tốt và hiểu biết để giải quyết những nghi ngờ của bạn. Dù bạn ở đâu, bạn sẽ có cơ hội gặp Phật vào một ngày đẹp trời nào đó, gặp được Bụt.

Giác ngộ, là Phật, là viên ngọc trong áo thập tự, trong chính tâm của mỗi người, nếu bạn không quan tâm hãy tìm Phật trong việc thanh tẩy mình, làm sạch ngọc mình để mỗi ngày bạn nhận ra Phật trong lòng mình, việc nôn nóng muốn quay đi tìm lại Đức Phật sẽ chỉ làm cho việc này trở nên khó khăn hơn.

Trước khi nhập Niết-bàn, Đức Phật dạy: “Phật tại gia pháp môn”. Không tinh tấn tu hành, lại đòi đi tìm Phật, rất bất kính thay!

Leave a Reply

Your email address will not be published.