Hàng năm, hàng quý phải công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ẩm thực
Rate this post

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 44/2022 / NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó bắt buộc phải công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hàng năm, hàng quý. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022.

Việc công khai thông tin dự án là cần thiết đối với người tiêu dùng

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên phạm vi cả nước nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. , phục vụ công tác quản lý nhà nước và công bố số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Bắt buộc phải công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cho người tiêu dùng. Ảnh: TL

Về việc công bố, Bộ Xây dựng sẽ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước tại Cổng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www. thị trường bất động sản). http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) hàng năm và hàng quý.

UBND tỉnh cũng giao sở xây dựng định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương trên cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý.

Các cơ quan liên quan đến việc xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quyền khai thác dữ liệu trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc khai thác dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ngoài phạm vi quản lý phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản không được chia sẻ, cung cấp thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin cá nhân. trừ trường hợp phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan quản lý nhà nước buộc phải kết nối, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều tra, xác minh và xử lý hành vi. Vi phạm pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không có quy định nêu trên có quyền yêu cầu chia sẻ, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

Các hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: thông qua Cổng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.vn); cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; thông qua một mẫu yêu cầu hoặc yêu cầu bằng văn bản.

Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu đến cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin. , dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức: nộp trực tiếp bằng văn bản cho nhà cung cấp; gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; Đăng ký trực tuyến trên trang web của nhà cung cấp.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, nhà cung cấp sẽ xem xét cấp quyền tiếp cận và sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường hợp lệ; Trường hợp từ chối cấp quyền khai thác, sử dụng, nhà cung cấp phải trả lời và nêu rõ lý do.

Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, việc công khai thông tin dự án là cần thiết đối với người tiêu dùng và các chủ thể liên quan, góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch. Việc công bố danh sách cũng cần cập nhật liên tục, theo thời gian thực để tạo luồng thông tin kịp thời, đặc biệt cần công khai điều kiện bảo lãnh ngân hàng – điều mà nhiều chủ đầu tư đang né tránh, ảnh hưởng. lớn đối với khách hàng. Ngoài ra, phải có quy định xử lý nghiêm những chủ đầu tư trốn tránh việc công khai thông tin dự án.

Các bộ, ngành phải cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu

Điều 18, Nghị định 44 quy định, việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện trực tuyến tại Cổng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản (địa chỉ website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) và thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, cung cấp thông tin, số liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm các nội dung theo Mẫu số 1.

Hàng năm, hàng quý phải công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Tính pháp lý không rõ ràng tại mỗi dự án bất động sản là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua nhà. Ảnh: TL

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung theo Mẫu số 2.

Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin, số liệu về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung theo Mẫu số 3.

Sở Xây dựng cung cấp thông tin, dữ liệu về: chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp trong kỳ theo Mẫu số 4; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở; trường hợp phát triển nhà ở theo Mẫu số 5.

Tính pháp lý không rõ ràng tại mỗi dự án bất động sản là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua nhà. Nhiều chủ đầu tư không thể trao giấy chứng nhận cho khách hàng vì chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Một số vấn đề có thể phát sinh như khó chuyển nhượng, thế chấp tài sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 6.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo Mẫu số 7.

Cục Thuế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo Mẫu số 8.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích nhà ở, dân số khu vực thành thị, nông thôn theo Mẫu số 9. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.