Không có trường hợp người đứng đầu, cấp phó bị xử lý để xảy ra tham nhũng.

Ẩm thực
Rate this post

Không lợi dụng kẽ hở chính sách để tham nhũng

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường cải cách thể chế; tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định, không để lợi dụng sơ hở, bất cập để tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với việc xây dựng và ban hành văn bản mới, việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện song song, đảm bảo các văn bản ban hành đều được tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền. .

Công tác chỉ đạo, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, không chỉ trong các cơ quan hành chính Nhà nước mà còn đối với học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Để kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong kỳ báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra, điều tra, khảo sát việc thi hành pháp luật về tham nhũng. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các địa bàn trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật.

Công tác phòng chống tham nhũng trong khu vực Nhà nước được chú trọng. Các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Với quyết tâm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tỉnh đã chỉ đạo đồng loạt rà soát các ngành, lĩnh vực. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 90,09 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2020 và tăng 8 bậc so với năm 2019.

Về việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng phương án chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định. , khoa học, hợp lý, tránh làm xáo trộn tâm lý nhân viên. Trong kỳ báo cáo, 25/26 cơ quan, đơn vị đã thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác với 220 người, góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Tham nhũng có xu hướng giảm

Thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống “tham nhũng vặt”.

Ngoài ra, để khắc phục dứt điểm tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát, xử lý chồng chéo khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên. năm, đảm bảo trong năm doanh nghiệp không bị thanh tra, kiểm tra quá một lần.

Phát huy vai trò giám sát, phản ánh, kiến ​​nghị kịp thời của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị, hoạt động thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh đã công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận, xử lý, giải quyết các kiến ​​nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp, nhất là về hành vi gây phiền hà, sách nhiễu.

Trong kỳ báo cáo, đã nhận được 1.463 đơn khiếu nại, kiến ​​nghị. Nội dung chủ yếu tập trung vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức; Phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 48 doanh nghiệp, tổ chức ngoài quốc doanh. Trong thời gian báo cáo, không có đơn vị nào khiếu nại, tố cáo việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Nhờ các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thực hiện 83 cuộc thanh tra hành chính; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 35,4 tỷ đồng, xử lý hơn 7,5 tỷ đồng; Đề xuất phục hồi 2.250m2 đất, xử lý khác 2.190m2 đất; xử lý hành chính 16 tổ chức và 46 cá nhân; đề nghị chuyển 2 vụ án tham nhũng sang cơ quan điều tra.

Cùng với đó, toàn tỉnh thực hiện 82 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện 350 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi 397 triệu đồng; ban hành 343 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền phạt gần 2 tỷ đồng.

Xử lý đơn tố cáo tham nhũng của công dân, cơ quan chức năng đã chuyển hai vụ án tham nhũng sang cơ quan công an để điều tra. Giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, không để phát hiện hành vi tham nhũng.

Việc xử lý tham nhũng, trong kỳ báo cáo, tỉnh đã xử lý kỷ luật 84 người. Trong đó, khiển trách 75 người; 5 người bị cảnh cáo; 2 quan chức bị cách chức; buộc thôi việc 2 cán bộ. Không có vụ xử lý kỷ luật nào liên quan đến tham nhũng.

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hình sự những người có hành vi tham nhũng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 58/58 người; Viện kiểm sát truy tố 95/95 bị can; Tòa tuyên án 90/90 bị cáo. Qua điều tra, xét xử, kiến ​​nghị thu hồi 69.478,75 triệu đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong kỳ báo cáo không có trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý vì lý do để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Căn cứ vào bộ chỉ số và các văn bản chỉ đạo do Thanh tra Chính phủ ban hành, UBND tỉnh Bắc Ninh đạt 71,17 trên 100 điểm.

UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, tình hình tham nhũng trên địa bàn có xu hướng giảm, công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.