Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân

Ẩm thực
Rate this post

Được sửa đổi để phù hợp với xu hướng chuyển đổi số

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, 6 năm thi hành Luật Tiếp công dân đã cho thấy sự triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của các bộ, ngành, UBND và lực lượng Công an các cấp. Bộ Công an đã giúp Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai, thực hiện Luật Tiếp công dân đạt nhiều kết quả.

Việc thực hiện Luật Căn cước công dân đã bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở các cấp. , hỗ trợ đắc lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Tuy nhiên, hiện nay công dân có rất nhiều loại giấy tờ tùy thân khác nhau như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, thẻ học sinh, sinh viên,… thẻ đoàn viên, thẻ đoàn viên, thẻ hành nghề. .. Việc các cơ quan có thẩm quyền cấp quá nhiều loại giấy tờ khác nhau cho công dân gây khó khăn nhất định cho công dân trong việc lưu giữ và sử dụng, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tiện ích và dịch vụ công; không phù hợp với xu thế chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động xã hội ngày càng phát triển ở nước ta.

Trong khi đó, Luật Căn cước công dân chưa có quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ Căn cước công dân (bao gồm thông tin về căn cước công dân và các thông tin khác trên giấy tờ của công dân). tích hợp vào thẻ Căn cước công dân qua chip điện tử và mã QR), việc phát triển các ứng dụng, dịch vụ tiện ích của thẻ Căn cước công dân vào các giao dịch dân sự, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ, thống nhất; nhiều đơn vị chưa tham gia thực hiện vì đây không phải là nội dung được quy định trong luật.

Ngoài ra, các quy định của Luật Căn cước công dân về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa được thông qua. đầy đủ và toàn diện, chủ yếu được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật.

Trong thực hiện chuyển đổi số, việc xác định, định danh công dân trên môi trường điện tử (công dân số) là hết sức cần thiết; Trong khi đó, Luật Căn cước công dân là văn bản quan trọng quy định việc quản lý, xác định danh tính của một công dân cụ thể, nhưng hiện nay mới chỉ tập trung quản lý công dân thông qua Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua thẻ Căn cước công dân, chưa có quy định về định danh, quản lý, căn cước công dân trên môi trường điện tử nên gây khó khăn trong việc triển khai các tiện ích và phát triển. Dịch vụ công khai, quản lý các giao dịch điện tử quan trọng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản … chưa bảo đảm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên môi trường điện tử.

Chưa kể, Luật Căn cước công dân là văn bản pháp luật quan trọng, quy định việc chuyển đổi từ cấp, sử dụng Chứng minh nhân dân sang cấp và sử dụng Thẻ Căn cước công dân, tuy nhiên, nhiều cơ quan, tổ chức đã yêu cầu công dân phải làm thủ tục. cập nhật, điều chỉnh lại thông tin trên giấy tờ, tài liệu đã cấp cho công dân trước đây (có thông tin về Chứng minh nhân dân) bởi Thông tin về thẻ Căn cước công dân (như lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng …) gây khó khăn và phiền hà cho công dân. Vì vậy, cần bổ sung vào Luật Căn cước công dân một điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm việc sử dụng, cấp đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước công dân được thuận lợi hơn; hạn chế phát sinh các thủ tục khác cho công dân.

Cụ thể, những nội dung kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung

Trên cơ sở rà soát Luật Căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân với những nội dung đã xác định. Cụ thể, bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin khác của công dân (ngoài thông tin căn cước công dân) vào thẻ Căn cước công dân và thay thế việc sử dụng một số loại giấy tờ do cấp có thẩm quyền ban hành. Cấp quyền chứa thông tin đã được tích hợp.

Cụ thể: Bổ sung quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu thập, tích hợp thông tin; bổ sung quy định về hình thức tích hợp, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện tích hợp thông tin; bổ sung quy định về loại thông tin được tích hợp (như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ cán bộ, công chức, viên chức, thẻ học sinh, sinh viên, thẻ học viên, thẻ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ sau khi thống nhất với Bộ Công an); bổ sung quy chế chuyển đổi, lộ trình tích hợp thông tin; bổ sung quy định sửa đổi, bổ sung một số Luật có liên quan quy định việc tích hợp, sử dụng thẻ Căn cước công dân thay thế giấy tờ do cấp có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh đó, sửa đổi quy định về Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và bổ sung các nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, theo đó bổ sung một số nhóm thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Thông tin về số Chứng minh nhân dân, ngày cấp. vấn đề, nơi cấp; người giám hộ, người được giám hộ; thông tin chính sách; thông tin về người không quốc tịch đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam sinh ra ở nước ngoài nhưng về Việt Nam sinh sống liên tục). liên tục từ 5 năm trở lên).

Chỉnh lý Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thành Cơ sở dữ liệu căn cước; bổ sung một số nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu nhận dạng, bao gồm: Thông tin sinh trắc học (mống mắt, DNA, giọng nói); thông tin về người không quốc tịch đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam sinh ra ở nước ngoài nhưng về Việt Nam sinh sống liên tục). liên tục từ 5 năm trở lên); tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam (có hoặc không có).

Mặt khác, bổ sung quy định về việc cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân là trẻ em dưới 14 tuổi; bổ sung quy định giải quyết vướng mắc trong việc cấp thẻ Căn cước công dân cho người không có hộ khẩu thường trú, không đầy đủ một số thông tin cá nhân khác như ngày tháng năm sinh, quê quán (theo 3 cấp hành chính), đã kê khai thông tin trên. các dân tộc, tôn giáo khác không có trong danh mục do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành quy định; bổ sung quy định về việc cấp giấy chứng minh cho người không quốc tịch sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam sinh ra ở Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam sinh ra ở nước ngoài). nhưng đã về Việt Nam sinh sống liên tục từ 5 năm trở lên)

Bên cạnh đó, hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; nhận dạng điện tử; cấp hoặc hủy bỏ số định danh cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ Căn cước công dân và hạn chế thủ tục hành chính liên quan, theo đó bổ sung quy định về: định danh điện tử (định danh điện tử) cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự trên môi trường điện tử; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử; cấp và giá trị của tài khoản nhận dạng điện tử; Quản lý nhà nước về định danh điện tử.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để hoàn thiện, bao quát và phù hợp thực tiễn triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân .

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung quy định chuyển tiếp về thời hạn sử dụng thống nhất của Thẻ Căn cước công dân (có chip) thay thế Chứng minh nhân dân và Thẻ Căn cước công dân có mã vạch để tăng cường bảo mật. , chống làm giả, phát huy hiệu quả khai thác, ứng dụng tiện ích mới của thẻ Căn cước công dân; đồng thời bổ sung quy định hạn chế việc buộc thay đổi, điều chỉnh thông tin trên giấy tờ, tài liệu của công dân sử dụng thông tin Chứng minh nhân dân với thông tin cấp Căn cước công dân qua ứng dụng mã QR. mã và chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân.

Đồng thời, bổ sung quy định về việc cấp, hủy số định danh cá nhân trong trường hợp công dân có quyết định thôi quốc tịch thì công dân được nhập lại quốc tịch Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.