Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho công ty lâm nghiệp khi bị dừng khai thác rừng trồng

Ẩm thực
Rate this post


BNEWSHiện nay, nhiều công ty lâm nghiệp ở Lâm Đồng lâm vào cảnh thiếu nguồn trả lương cho công nhân, lại gánh thêm gánh nặng khấu hao tài sản.

Ông Võ Danh Tuyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, vừa kiến ​​nghị với UBND tỉnh Lâm Đồng giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các công ty lâm nghiệp khi bị dừng khai thác rừng trồng. Thông 3 lá.

Theo đó, đầu năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 314 / UBND-LN về việc đình chỉ việc khai thác trắng rừng trồng thông ba lá giai đoạn 2021-2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp. các công ty. ngành trên địa bàn tỉnh.

Chủ trương trên đã khiến các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn như thiếu nguyên liệu chế biến, lãng phí vốn đầu tư, người lao động thiếu việc làm, gánh nặng. Nặng về khấu hao các tài sản lớn mà không có thu nhập bù đắp ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của đơn vị.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, nhiều công ty lâm nghiệp trên địa bàn như Tam Hiệp, Bảo Thuận, Công ty lâm nghiệp Đơn Dương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bị đình chỉ khai thác. rừng trắng trồng thông 3 lá. Các công ty này đều rơi vào tình trạng thiếu nguồn thu để trả lương cho người lao động, gánh thêm gánh nặng khấu hao tài sản. Đặc biệt, các nhà máy chế biến đã đầu tư chưa phát huy hết công suất, gây lãng phí.
Trước vấn đề trên, mới đây, Sở NN & PTNT tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo UBND tỉnh này đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các công ty lâm nghiệp khi bị dừng khai thác rừng trồng thông ba lá.

Theo đó, Sở kiến ​​nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương giao các công ty lâm nghiệp xây dựng đề xuất điều chỉnh đơn giá lệnh quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích rừng tự nhiên trong và ngoài lưu vực phải nộp tiền. dịch vụ môi trường rừng. Qua đó nhằm đảm bảo nguồn kinh phí cho các công ty lâm nghiệp phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Sở NN & PTNT cũng kiến ​​nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép các công ty lâm nghiệp được tự quản lý, bảo vệ diện tích rừng trồng trong diện chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích thu hồi trên địa bàn. giao khoán cho các tổ chức, hộ gia đình để xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, vẫn ưu tiên cho cán bộ người dân tộc thiểu số tiếp tục thực hiện các công việc nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích đã giao khoán và thiết kế mới.

Ngoài ra, theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, hiện nay việc tính khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ không hợp lý. Vì vậy, Sở này kiến ​​nghị UBND tỉnh giao Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét, hướng dẫn các công ty lâm nghiệp tạm dừng trích khấu hao cho đến khi được phép khai thác rừng trồng trở lại. đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Sở cũng kiến ​​nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương chỉ định các công ty lâm nghiệp có nhà xưởng, máy móc thiết bị chế biến, thu mua gỗ để tranh thủ giải phóng mặt bằng từ các nguồn, công trình của tỉnh. tỉa thưa nguyên liệu nuôi dưỡng rừng tại các Ban quản lý rừng để duy trì hoạt động sản xuất, chế biến tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất với UBND tỉnh này nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các công ty lâm nghiệp …
Tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 596.642 ha, chiếm trên 60% diện tích tự nhiên. Diện tích đất lâm nghiệp là 538.741 ha, trong đó rừng trồng gần 84.000 ha, được chia thành 3 loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh hiện nay là 54,6%.

Lâm Đồng hiện có 5 công ty lâm nghiệp phải dừng khai thác rừng trồng nói riêng trên tổng số 8 công ty lâm nghiệp của tỉnh. Ba công ty còn lại không có khu vực khai thác trắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.