Kịp thời giải cứu công dân Việt Nam khỏi lao động cưỡng bức ở Campuchia

Ẩm thực
Rate this post

Hơn 1.500 trường hợp công dân được trợ giúp pháp lý

Người phát ngôn cho biết, trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng, các địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới Campuchia và các cơ quan chức năng của Campuchia. có nhiều biện pháp bảo vệ, hỗ trợ những trường hợp công dân khó khăn, hoạn nạn đưa về quê như thành lập tổ công tác chuyên trách. xử lý yêu cầu hỗ trợ của công dân; đăng cảnh báo trên trang thông tin điện tử và tài khoản mạng xã hội của cơ quan đại diện chủ sở hữu; thiết lập đường dây nóng 24/7 giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan chức năng của Campuchia để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giải cứu công dân Việt Nam bị nạn kịp thời, hiệu quả. trái cây; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong nước tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nâng cao nhận thức của người dân.

Với sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia, đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã bảo vệ, đưa về nhà hơn 400 trường hợp, đồng thời hướng dẫn, can thiệp, hỗ trợ pháp lý cho hơn 1.500 trường hợp công dân gặp phải. khó khăn trong việc xuất nhập cảnh, đi lại, gia hạn cư trú, vi phạm pháp luật tại địa phương.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, công ty quản lý và sử dụng lao động trong và ngoài nước, tăng cường điều tra, triển khai các biện pháp. các biện pháp phòng hộ cần thiết để xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh và từng bước đẩy lùi tình trạng này.

Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản

Cũng tại cuộc họp báo chiều nay, Người phát ngôn đã thông tin về các biện pháp ngăn chặn đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam.

Người phát ngôn nêu rõ quan điểm của Việt Nam về đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhất quán và đã được nêu nhiều lần.

Theo đó, Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển, duy trì phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu, nghề phù hợp với khả năng khai thác của nguồn lợi thủy sản; tuân thủ đầy đủ các quy định về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và các công ước, hiệp định quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia như Hiệp định Lương thực và Dược phẩm. thực hiện các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý nguồn cá di cư xa và lưỡng cư (UNFSA), Hiệp định về các biện pháp của quốc gia có cảng để ngăn chặn, chống lại các hành vi bất hợp pháp, không khai báo. và đánh bắt cá không được kiểm soát bởi FAO (Hiệp định PSMA).

Người phát ngôn cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế hoạt động khai thác thủy sản. đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát; ngăn chặn, ngăn chặn tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Các cơ quan chức năng, địa phương của Việt Nam cũng thường xuyên quản lý, tuyên truyền, giáo dục và thực hiện nhiều biện pháp cụ thể để ngư dân tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng vùng biển của các quốc gia đã xác lập. phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các diễn đàn quốc tế, các kế hoạch hành động khu vực về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (RPOA-IUU) và luôn sẵn sàng cùng các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chống đánh bắt bất hợp pháp, thúc đẩy quản lý thủy sản hiệu quả và bền vững theo quy định của pháp luật. quốc tế, Người phát ngôn khẳng định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.