Masan Group chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%

Ẩm thực
Rate this post

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 8%, sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng. Ngày đăng ký niêm yết cuối cùng 5/7 và ngày thanh toán 13/8.

Với 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự chi 1.120 tỷ đồng trả cổ tức lần này. Nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I (13.482 tỷ đồng).

Cổ tức năm 2021 của tập đoàn là 12% bằng tiền mặt. Việc tạm ứng cổ tức năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thanh toán dựa trên dòng tiền.

Quý đầu năm, Masan Group báo doanh thu thuần 18.189 tỷ đồng, giảm 9%; Lợi nhuận sau thuế về cho cổ đông công ty mẹ 1.596 tỷ đồng, gấp 8,5 lần cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn giải thích rằng WinCommerce, Masan Consumer Goods và Masan High-Tech Materials có lợi nhuận sau thuế nhờ tăng doanh thu và hoạt động tối ưu hóa chi phí, thị trường vonfram tiếp tục cải thiện. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận lãi một lần do đánh giá lại khoản đầu tư trước đó vào Di sản Phúc Long và tăng doanh thu tài chính khác.

Theo Tường Như

Bạn đồng hành

Leave a Reply

Your email address will not be published.