Ngành Thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ẩm thực
Rate this post

Hoàn thành kiểm tra chuyên đề diện rộng

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, đặc biệt là vụ dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Điển hình là đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy chính quyền các cấp (kiểm tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm phòng, chống bệnh Covid-19; kiểm tra việc quản lý và thực hiện Quy hoạch; Điện VII trên toàn quốc). Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện để ban hành nhiều kết luận thanh tra các cuộc thanh tra tồn đọng từ nhiều năm trước.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Kiểm toán Nhà nước nên đã khắc phục cơ bản tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

“Qua thanh tra, những tồn tại, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đã được chấn chỉnh, khắc phục, kiến ​​nghị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm và kiến ​​nghị xử lý về kinh tế; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật ”, Tổng Bí thư Đoàn Hồng Phong nói.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy chính quyền, toàn ngành Thanh tra đã tập trung cao độ trong thời gian 6 tháng để hoàn thành công việc. kiểm tra chuyên đề trên toàn quốc.

Theo Tổng Bí thư Đoàn Hồng Phong, trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề này, nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm và kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, điển hình như: Thanh tra Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, Hà Nội. Tịnh, Đăk Lăk, TP Cần Thơ, Bạc Liêu.

“Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chậm triển khai, chất lượng, kết quả thanh tra còn hạn chế nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả chung của cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng”, Tổng Bí thư Doãn Hồng nói. Phong lưu ý.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), Tổng Bí thư Đoàn Hồng Phong cho biết, ngay sau khi chuyển từ trạng thái chống dịch sang trạng thái bình thường mới, số lượng đoàn và lượt người từ chống dịch tăng cao. đến trụ sở tiếp theo. công dân tăng dần trở lại như trước khi có dịch.

Toàn ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp công dân, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội, nhất là phục vụ công tác dân vận. các sự kiện lớn của đất nước như: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Sea Games 31; tập trung rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Quyết định 1849 và Kế hoạch 363.

Đáng chú ý, Trong 6 tháng qua, một số bộ, ngành, địa phương đã triển khai và tổ chức khá tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Tại một số bộ, ngành, tỉnh, thành phố, Trưởng ban tiếp công dân trực tiếp đạt tỷ lệ cao: Hà Giang, Lai Châu, Kon Tum, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng…

Công tác phòng, chống tham nhũng đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết. Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng và thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; xây dựng chuyên đề về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

TmộtÔng đôn đốc và xử lý sau khi kiểm tra

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Đoàn Hồng Phong đề nghị ngành Thanh tra cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt. phấn đấu năm 2022 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tiếp tục bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2022, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế. tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra, các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; xây dựng phương hướng, kế hoạch thanh tra năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp ủy chính quyền các cấp. Tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý các đối tượng vi phạm.

Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại về tài chính trong bối cảnh tình hình mới khi khủng hoảng tài chính gia tăng.

Trưởng đoàn Thanh tra cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Chính phủ rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc kiểm toán tài chính phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Quyết định 1849 và Kế hoạch 363. Chủ động quán triệt. đơn thư của công dân được tập trung giải quyết ở cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thể chế, xây dựng ngành, trọng tâm là tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, diễn ra ngày 01/4/2018. . Tháng 10 tới; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lực lượng thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, bản lĩnh, đầu tàu trong khu vực công. hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa thanh tra với các bộ, ban, ngành, địa phương và giữa thanh tra với các cơ quan trong ngành nội chính. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhân dân và xã hội để nâng cao hiệu quả. , hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tham nhũng, tiêu cực.

Phát hiện vi phạm hơn 25 nghìn hàng tỷ đồng và 9,6 nghìn ha đất

Trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 tại hội nghị, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cho biết, thời gian qua, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm toán. điều tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 25 nghìn tỷ đồng và hơn 9,6 nghìn ha đất, trong đó kiến ​​nghị thu hồi hơn 10,2 nghìn tỷ đồng và 134 ha đất; xuất, loại khỏi giá trị quyết toán do không thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý hơn 14,7 nghìn tỷ đồng, 9,4 nghìn ha đất; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân với số tiền 4,243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể, 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại về tài chính, 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 158.824 lượt người, nhận 186.824 đơn thư các loại. Đã xử lý 175.493 đơn, 151.036 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 80,8% tổng số đơn đã xử lý). Qua xử lý, có 13.741 đơn KNTC thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Qua giải quyết khiếu nại, kiến ​​nghị Nhà nước thu hồi 3,4 tỷ đồng, 1,6 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 16,9 tỷ đồng, 3,3 ha đất; khôi phục và đảm bảo quyền lợi của 20 tổ chức và 258 cá nhân; kiến nghị xử lý 279 người (trong đó có 231 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 13 vụ, 14 đối tượng (với 10 cán bộ, công chức).

Các cấp, các ngành đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020 / NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả cho thấy, số vụ án tham nhũng và số cán bộ lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố, công khai, minh bạch kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tài chính và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Đã có 67 / 4.538 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra vi phạm về công khai, minh bạch. Trong kỳ báo cáo, có 22 trường hợp người đứng đầu bị phát hiện thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, 18 người bị xử lý kỷ luật. Các cơ quan hành chính nhà nước phát hiện 30 vụ, 40 người có hành vi tham nhũng.

TTCP đã tập trung xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01 / NQ-CP ngày 1/1/2022 của Chính phủ và kế hoạch xây dựng thể chế của TTCP đến năm 2022. Trong đó, TTCP giúp Chính phủ hoàn thiện Luật Thanh tra (sửa đổi) và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 3; nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi); trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, liên thông, tư vấn, kiến ​​nghị, phản ánh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời gian trình Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ sau khi Luật Thanh tra (sửa đổi) được thông qua.

Các bộ, ngành tích cực, chủ động tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, vướng mắc và phòng, chống tham nhũng liên quan đến tổ chức và hoạt động của thanh tra các bộ, ngành.

Thanh tra các cấp, các ngành cũng đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh; các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.