Ngồi xuống Sengoku và Garp! Đó là một kỷ nguyên mới.. – Twilights Cavern

Anime - Manga
Rate this post

Hang chạng vạng

Tham gia cùng 19.894 người theo dõi khác

Chào mừng trở lại Cavern! đây là bài đăng dành cho một vài người yêu thích Thủy quân lục chiến trong cộng đồng người hâm mộ One Piece. Theo dõi Blog để cập nhật ngay nội dung trong tương lai.


Sengoku Đức Phật & Garp nắm đấm cả hai không nghi ngờ gì truyền thuyết biển/anh hùng điều đó sẽ đi xuống trong Lịch sử dành cho họ thành tích. Tuy nhiêncái đó thời gian đi qua và của họ Kỷ nguyên chính thức kết thúc với Cái chết Của kẻ thù lâu năm của họ, Bộ râu trắng trong thời gian cuộc chiến tối cao.

Trafalgar Law T-Shirt-Lazada

Đây là một Kỷ nguyên mới Cho cả hai Hải tặc & Hải quân! với ngọn đuốc Hiện nay đi qua, Đô đốc Hạm đội Sakazuki Với Một của anh ấy đồng nghiệp thân thiết nhất, Đô đốc Borsellino bây giờ là những người đàn ông chịu trách nhiệm hàng đầu các thủy quân lục chiến chống lại điều này Thế hệ mới/Kỷ nguyên của Hải tặc trong một trong những thời kỳ hỗn loạn bên trong Lịch sử thế giới mới.

Sakazuki hoặc sẽ đi xuống như Đô đốc hạm đội vĩ đại nhất TRONG Lịch sử biển hoặc anh ấy sẽ trở thành người đàn ông thất bại ĐẾN giữ gìn công lý cái mà cho phép vi phạm bản quyền & vô luật pháp ĐẾN chạy tràn lan tất cả các Thế giới.

đô đốc giải quyết không thể nghi ngờ trong anh ấy Công lý tuyệt đối. Anh ấy có ý định duy trì Các Danh tiếng sau đó thủy quân lục chiến! Anh ta thử thách Các Gorosei trực tiếp cho riêng mình”yếu đuối” trong đó có cho phép Mật mã Pol để bước qua chúng.

nó mất Sakazuki chỉ một Hai năm ĐẾN Phát triển các sức mạnh quân sự sau đó thủy quân lục chiến đến vĩ đại nhất nó đã từng ở trong lịch sử. trong anh ấy thời gian ngắn gọn BẰNG đô đốc hạm đội, Lịch sử của Sakazuki sẽ bao gồm MỘT chiến tranh tấn công chống lại thất vũ hải & MỘT Có thể xảy ra chiến tranh toàn diện với hai hoàng đế sau đó Thế giới mới! Đây không còn là Thời đại của Garp hay Sengoku nữa. Đây là kỷ nguyên của công lý tuyệt đối!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *