Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải nâng cao năng lực quản lý để thích ứng linh hoạt và hiệu quả

Ẩm thực
Rate this post

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng

Thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, xây dựng và triển khai các giải pháp số hóa, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều này đã giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động tại Công ty. Mặt khác, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần cùng EVN và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

20 tỷ Kwh hàng năm để đáp ứng nhu cầu phát triển

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị trực thuộc EVNGENCO1 được giao quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3.178. MW và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Sản lượng điện sản xuất hàng năm của Công ty đạt khoảng 20 tỷ Kwh, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Trà Vinh nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Các nhà máy do Công ty quản lý, vận hành đều được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất cho các nhà máy nhiệt điện than hiện nay, đảm bảo các tiêu chuẩn cao về tính sẵn sàng, hiệu quả và ổn định. , an toàn và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Công ty cũng đang quản lý đội ngũ hơn 1.135 người, hầu hết là lực lượng lao động trẻ, có trình độ cao, sáng tạo … Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Công ty chủ động. , linh hoạt tiếp cận tri thức mới, ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải nâng cao năng lực quản trị để thích ứng linh hoạt và hiệu quả - ảnh 2

Phòng điều khiển trung tâm NMNĐ Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng

Một trong những nhiệm vụ tiên quyết của Dự án là hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm nhằm chuẩn hóa các nguyên tắc quản lý, điều hành, hình thành hệ thống quản lý tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật của Nhà nước. . Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia nghiên cứu, góp ý xây dựng các quy chế, quy định của EVN, EVNGENCO1… Đặc biệt là việc ứng dụng phần mềm dùng chung, chuyển đổi dịch vụ. Nền tảng ứng dụng CNTT trên 7 phần mềm lõi dùng chung quan trọng của EVN là: ERP, CMIS, PMIS-OMS, Digital Office, EVNHES, HRMS, Investment Construction.

\N

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Hiện 100% lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có chức năng, nhiệm vụ đã sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử D-Office, 100% cán bộ quản lý được cấp chữ ký số; 100% văn bản được ký điện tử; 100% văn bản được phát hành qua trục liên lạc nội bộ đến EVN, EVNGENCO1…

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục áp dụng phương pháp RCM (Bảo trì làm trung tâm tin cậy) trong sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. Đây là phương thức quản lý tiên tiến, được áp dụng trên thế giới và được EVN áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện từ năm 2017.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải nâng cao năng lực quản trị để thích ứng linh hoạt và hiệu quả - ảnh 3

Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Công ty cũng đang tiếp tục duy trì ứng dụng mã vật tư trên ERP trong công tác lập phương án kỹ thuật / dự toán SCTX, SCL nhằm khắc phục những hạn chế trong lập dự toán, quản lý Vật tư – thiết bị bằng mã vạch, sử dụng mã QR để quản lý lịch, khuyết tật thiết bị, quản lý vật tư giúp tra cứu dễ dàng, nhanh chóng các thông số, lý lịch, lỗi thiết bị phục vụ công tác giám sát vận hành, khắc phục sự cố, sửa chữa, đề xuất phương án sửa chữa, giảm thời gian tra cứu, tìm kiếm thông tin, …

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp ngành Điện lực Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2020; đồng thời giúp Công ty thực hiện tốt chủ đề 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả” và gắn với nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.