Những thay đổi từ manga sang anime khiến tác phẩm tốt hơn hay tệ hơn?

Anime - Manga
Rate this post

Cuộc tranh luận giữa El eterno: Fullmetal Alchemist vs Brotherhood

Chuyển sang một ví dụ thành công hơn, chúng tôi có Fullmetal Alchemist. Một tác phẩm có hai hình ảnh động, một hình ảnh động trung thành với manga và một hình ảnh khác có những thay đổi sau khi vượt qua các chương đầu tiên. Phần sau cung cấp cho bạn một nhân vật phản diện mới, Dante, và họ quên những nhân vật khác như Ling Yao và May Yang. Ngoài ra, cô ấy đã tạo ra một khái niệm mới trong anime này chẳng hạn như tính hai mặt của thế giới. Một câu chuyện có kết thúc mở mà sau này có hai phần phim: Người chinh phục Shambhala y Ngôi sao thiêng của Milos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *