Niềm tin (Phần 3)

Ẩm thực
Rate this post

Nghi ngờ càng nhiều, Niềm tin càng mạnh, trí não phát triển nhanh chóng, con người trở nên thông minh, nhanh nhẹn. Càng ít nghi ngờ, niềm tin càng yếu, não bộ chậm phát triển, con người trở nên ngu ngốc. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý trong thực tế cuộc sống hàng ngày.

3. Bảo mật bằng chứng

Trong số các mô hình mô tả quá trình thực hành Niềm tin, Hành động Tận tụy, là một mô hình được chia thành bốn giai đoạn giải thích rõ ràng vai trò của Niềm tin.

Tin

Niềm tin là nguồn sinh lực, là lý do sống của con người. Niềm tin không tồn tại một mình, có Niềm tin là có Nghi ngờ cũng giống như có Sự sống là có Cái chết. Đây là điều tất yếu tự nhiên, nên không nghi ngờ thì không có Niềm tin, cũng giống như có Ngày là có Đêm, có Đêm là có Ngày, ngược lại không phải là tất cả. Đây là nguyên lý của Sắc Không trong Vạn vật quy luật, tức là hai Khí Âm Dương trong vũ trụ. Đây là cách giải thích trừu tượng uyên bác mà hơi khó nhận thức.

Con người sinh ra, bắt đầu có tri giác, phát triển tính tò mò, ham thích, quan sát và học hỏi ngay từ khi còn nhỏ. Đó là hiện tượng Nguồn gốc của Niềm tin và Sự nghi ngờ trong tâm trí con người. Nghi ngờ càng nhiều, Niềm tin càng mạnh, trí não phát triển nhanh chóng, con người trở nên thông minh, nhanh nhẹn. Càng ít nghi ngờ, niềm tin càng yếu, não bộ chậm phát triển, con người trở nên ngu ngốc. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý trong thực tế cuộc sống hàng ngày.

Phần thưởng

Giải pháp là tháo gỡ, tháo gỡ mọi ràng buộc, thoát khỏi bế tắc, dứt chướng ngại… Có công thì có nghi, có phá thì giải hết nghi. Tranh luận nghĩa là Định Tín: Giải quyết nghi ngờ không còn chướng ngại có cùng thực thể là Giải Quyết Tín, nghĩa là ổn định Niềm Tin, để khẳng định đó là Chánh Tín, không nên nhầm lẫn với Tà Tín và Mê Tín.

Niềm tin (Phần 2)

Quán tưởng sâu sắc và rõ ràng hai giai đoạn của Tâm thức, Niềm tin và Giải pháp, có những đặc điểm sau:

Tín là giai đoạn đầu, sau đó đến Giai, luôn là Khởi Tín trước, sau đó mới đến Ly.

Khởi Tín đang hành từ chỗ không có gì là có Tín cùng lúc với Nghi. Giải thích là vận hành từ chỗ có cả Niềm tin và Sự nghi ngờ, có nghĩa là có một điều Tín nhưng cũng có một điều Nghi ngờ, hay nói cách khác, có một điều là Nửa tin và Nửa ngờ, vào tâm trí. Chính Tín phá tan mọi nghi ngờ. Đạo Phật gọi đây là Sự Thanh Tịnh Đức Tin.

Khôi Tín là do Thiện Căn hay Thiện Nhân đã gieo từ kiếp trước, kiếp này gặp Thuận Duyên thì hóa thành tâm của Khôi Tín. Lý giải là do Thuận Duyên gặp ở kiếp này, thể hiện ở việc tu hành, gặp được thầy giỏi, và tác động của Trí lực nơi hành giả. Ví dụ giải thích: Có những hạt giống từ nhiều kiếp trước có được nhờ tu nhân tích đức. Đời này hạt giống cần có đất, ẩm, không khí nóng để nảy mầm, đâm rễ, sâu bọ chăm sóc thì cây mới đâm chồi nảy lộc, ra lá, ra hoa, kết trái.

Củ hành

Hành động là thực hiện, áp dụng Lý luận vào thực tế, một cách đầy đủ, là HÀNH TRÌNH. Chữ Trí có nghĩa là giữ chặt không ngừng, không buông. Thực hành là làm liên tục, không sao nhãng.

Sau khi hoàn thành hai chặng Khởi Tín và Thuyết Minh, bạn phải chuyển sang chặng thứ ba, đó là Hành Trí. Lý do: Đã tin thì không thực hành, tri giác dù biết Chân lý nhưng cũng chỉ là Tri thức, tức là sự hiểu biết có được từ chiêm nghiệm, không có kinh nghiệm thực tế, cho đến khi bắt tay vào thực hiện. thường dẫn đến kết quả sai lầm. Theo thuật ngữ Phật học, đây được gọi là tri thức, không phải giác ngộ hay trí tuệ có nghĩa là hiểu biết đầy đủ, bằng cả cách lý giải và kinh nghiệm thực tế, tục ngữ có câu chỉ cần bạn làm thì mới biết được. Chủ nghĩa thực dụng nói lên tầm quan trọng của vai trò của Hành động đối với sự tiến hóa của nhân loại. Những từ ghép trong tiếng Việt như học, tu thể hiện ý nghĩa đã học thì phải rèn luyện, nếu đã học thì phải rèn luyện cũng cho thấy tầm quan trọng của vai trò của Hạnh trong cuộc sống hàng ngày. Người ta còn mỉa mai khi cho rằng Học mà không có sức khỏe là học vẹt, Tu mà không có Hạnh là Tu hú.

Bằng chứng

Nhân chứng có nghĩa là nhận biết là Chân lý, thường được dùng trong các từ ghép nối như giác ngộ, chứng nhận, chứng nhận, chứng quả … Theo khoa học kỹ thuật trong thế giới vật chất, hiện tượng hay sự kiện nào được điều khiển? Chỉ có bằng chứng được công nhận là sự thật mới là Sự thật. Theo tiêu chuẩn thực chứng này, khoa học và công nghệ đã mang lại những kết quả tốt đẹp, những khám phá và phát minh tạo nên sự tiến hóa của loài người ngày nay. Đạo Phật thuộc về nhân văn của đời sống tâm linh. Người ta cũng duy trì rằng phải nhận ra được Con đường đúng đắn thì mới có thể hợp nhất được Chân lý. Những giáo lý nào không thể thực hiện được, có thể được xếp vào loại tà giáo, những gì không phải là tín ngưỡng. dẫn đến giác ngộ là thuộc loại Mê tín, Tà Tín không phải là Chánh Tín.

Trong mô hình thực hành Chánh Pháp, giai đoạn thứ tư cuối cùng đóng vai trò cuối cùng diễn tả sự kết thúc của việc thực hành Chánh Pháp: Giác ngộ là Giác ngộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.