Ra mắt trang phát triển chính sách và pháp luật

Ẩm thực
Rate this post

Ngày 20/6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ra mắt chuyên trang Xây dựng chính sách, pháp luật với mục tiêu cập nhật “toàn bộ vòng đời của chính sách”.

Trang được triển khai theo đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 3 vừa qua.

Trang web có địa chỉ tại https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/, với các chuyên mục Tin tức, Chính sách mới; Tham vấn chính sách; Thảo luận chính sách; Chính sách và cuộc sống; Tổ chức lấy ý kiến ​​nhân dân vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Hướng dẫn thực hiện chính sách; Phương tiện truyền thông.

Theo đó, toàn bộ vòng đời của các chính sách và quy định pháp luật, từ chủ trương, đến quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện, v.v. sẽ được thông tin một cách toàn diện trên trang này.

Chuyên mục Xây dựng chính sách và pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Mục Tin tức giúp công chúng tiếp cận những tin tức nóng hổi về hoạch định chính sách và pháp luật. Chính sách mới cung cấp thông tin mới nhất về các chính sách, pháp luật vừa được ban hành.

Tham vấn chính sách, Tọa đàm chính sách, Lấy ý kiến ​​nhân dân về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật giúp công chúng tiếp cận với quan điểm của các chuyên gia, nhà quản lý; trực tiếp đóng góp, đề xuất các nội dung liên quan đến công việc này. Các ý kiến ​​đóng góp sẽ được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, tiếp thu.

Hướng dẫn thực hiện chính sách cập nhật quá trình thực hiện, đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Chính sách và cuộc sống phản ánh quá trình thực hiện, kết quả mà người dân và doanh nghiệp được hưởng. Chuyên mục này cũng phản ánh những bất cập, vướng mắc, những điểm chưa hợp lý trong quá trình áp dụng chính sách; đề xuất, kiến ​​nghị của người dân và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách.

Viết lời vâng lời

Leave a Reply

Your email address will not be published.