TP.Thủ Dầu Một: Chuyển biến tích cực trong công việc gia đình

Ẩm thực
Rate this post

Xác định tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự phát triển, những năm qua, lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, địa phương thực hiện tốt công tác gia đình. Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận của người dân và mang lại hiệu quả tích cực.

Các gia đình văn hóa tiêu biểu của TP.Thủ Dầu Một tham gia thi nấu ăn nhân Ngày Gia đình Việt Nam 2022 do UBND TP.Thủ Dầu Một tổ chức.

Nhiều mô hình xây dựng gia đình

Trao đổi với PV, bà Huỳnh Phi Nga, Trưởng phòng VH-TT TP.Thủ Dầu Một cho biết, thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam, những năm qua, TP.Thủ Dầu Một đã triển khai nhiều mô hình. các mô hình, dự án, đóng góp tích cực trong công tác gia đình trên địa bàn TP. Đến nay, 14 phường duy trì thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Để thực hiện mô hình này, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình đã triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình cho các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành. các hiệp hội liên quan. Tại các địa phương, mô hình đã tổ chức sinh hoạt hàng tháng; Các thành viên trong câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, tổ phòng, chống bạo lực gia đình khu phố luôn có mối quan hệ chặt chẽ với tổ hòa giải ở cơ sở, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn bạo lực gia đình trên địa bàn.

Mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tiếp tục được nhiều phường của thành phố duy trì và thực hiện. Trong thời gian qua, mô hình này đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương trong việc đẩy mạnh công tác của Đảng cộng sản Việt Nam. tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các ngành và cộng đồng dân cư phòng, chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh của gia đình trong xã hội phát triển. … nhằm thực hiện mục tiêu chung là từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình “ít con, no đủ, bình đẳng, hạnh phúc”. Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố từ đó ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa đã có sức lan tỏa đến toàn bộ 118 khu phố trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả nhiều phong trào khác của địa phương.

Cùng với các mô hình trên, TP.Thủ Dầu Một còn duy trì và nghiệm thu đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”. Năm 2021, thành phố Thủ Dầu Một có 68 khu phố / 7 phường thực hiện đề án, gồm Chánh Mỹ, Phú Cường, Tân An, Tương Bình Hiệp, Chánh Nghĩa, Phú Thọ và Hiệp An. Bà Huỳnh Phi Nga cho biết, dự án được quan tâm triển khai nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, duy trì và phát triển nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng gia đình no ấm. bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần tích cực phát triển kinh tế, xóa bỏ phong tục, tập quán cũ, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Nâng cao trách nhiệm đối với công việc gia đình

Thực hiện công tác gia đình, TP.Thủ Dầu Một luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động có vai trò quan trọng và là giải pháp hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu chung của gia đình Việt Nam. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình. xây dựng thành phố văn minh – hiện đại.


Đến nay, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã có hơn 51.300 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” và nhiều gương điển hình trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn thành phố; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép, triển khai các hoạt động giáo dục nếp sống gia đình gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và phong trào trên địa bàn BDCC. Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh, UBND 14 phường tăng cường công tác tuyên truyền thông qua hệ thống băng rôn, thông tin lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan. với gia đình và toàn xã hội về vai trò, vị trí, chức năng của gia đình; Giáo dục đạo đức, lối sống, cách cư xử trong gia đình theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam. Hoạt động tuyên truyền còn cung cấp cho người dân thêm kiến ​​thức, kỹ năng sống để cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công tác tuyên truyền được thành phố thực hiện thường xuyên, cao điểm là Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. Hằng năm, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng, tổ chức ngày hội gia đình cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố. cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và các gia đình đối với công tác gia đình; Hãy chung sức xây dựng gia đình Việt Nam thực sự là những tế bào lành mạnh, là nơi giáo dục, hình thành những con người mới có ích cho xã hội, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình Việt Nam. .

Ông Lê Thanh Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết, xuất phát từ ý nghĩa gia đình là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm và chăm lo phát triển gia đình thông qua phong trào XÂY DỰNG TỔNG HỢP, ‘Ông bà mẫu mực, dạy con ngoan’, ‘Xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ. phát triển, hạnh phúc và phát triển bền vững ”. Đến nay, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã có hơn 51.300 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” và nhiều gương điển hình trong xây dựng gia đình hạnh phúc. “Đây là những yếu tố tích cực, động lực để phát triển kinh tế – xã hội ngày càng bền vững của thành phố”, ông Toàn nói.

HỒNG THUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published.