Trải nghiệm những Kích hoạt tiền sảnh này tại Anime Expo 2022

Anime - Manga
Rate this post

Hãy đến xem các Hoạt động này tại Sảnh Tây và Sảnh Nam. Trải nghiệm tất cả!

Sảnh West Hall / Petree Plaza WF14 – Crystal Geyser Water Company: Pocari Sweat

Sảnh West Hall WF6 – Pluto TV

Sảnh West Hall WF3 – Wild Bill’s Craft Beverage Co.

Sảnh South Hall SF5 – Trụ sở thành phố giòn mới với kích hoạt Spy x Family

Sảnh South Hall SF4 – Gian hàng Vtuber Crunchyroll Hime

Sảnh South Hall SF2 – Tower of Fantasy

Sảnh South Hall SF12 – Toei Animation Inc.

Sảnh South Hall SF6 – Wild Bill’s Craft Beverage Co.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *