Từ tháng 7 năm 2022, sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Ẩm thực
Rate this post

Nghị định 123/2020 / NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, theo đó, hóa đơn giấy truyền thống chỉ được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022. Từ ngày 01/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 30/6, 100% tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. 536 triệu hóa đơn điện tử đã được phát hành.

Hóa đơn điện tử là gì??

Theo luật sư (LS) Trương Văn Tuấn (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 123 thì hóa đơn điện tử là hóa đơn có hoặc không có mã của cơ quan thuế, được thể hiện dưới dạng Dữ liệu. Thiết bị điện tử của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng phương tiện điện tử để ghi thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp hóa đơn được lập từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có phạm vi bảo hiểm 100%

Hóa đơn điện tử bao gồm: hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác bao gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm; biên lai cước hàng không, biên lai cước vận chuyển quốc tế, biên lai cước dịch vụ ngân hàng.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử cho người mua theo thỏa thuận như gửi qua Email, SMS hoặc qua hệ thống của tổ chức trung gian, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. luật.

Các bước tra cứu hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

Bước 1: Truy cập đường dẫn: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Nhập mã số thuế của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn … nhấn “tra cứu”

Bước 3: Hệ thống trả về thông tin về hóa đơn tra cứu.

Bước 4: Lưu vào máy tính hoặc in ra để sử dụng.

Nguyên tắc sử dụng thương mại điện tử

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đảm bảo xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần. Đối với hóa đơn giấy được truyền và lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì không phải là hóa đơn điện tử.

\N

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi có sự đảm bảo đáng tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin. Thông tin phải đầy đủ và không bị thay đổi, ngoại trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc trưng bày. Thông tin trong hóa đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được ở dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Từ tháng 7 năm 2022, sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?  - ảnh 2

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã từng bước cung cấp hóa đơn điện tử cho người dân

NGỌC DƯƠNG

Theo Thông tư 78/2021 hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2020 có điểm mới là hóa đơn sẽ có mã do cơ quan thuế cấp. “Cơ sở kinh doanh khi phát hành hóa đơn thì cơ quan thuế sẽ cấp mã cho hóa đơn đó. Hóa đơn sau khi được cấp mã sẽ được gửi cho khách hàng. Điều này hạn chế việc phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như hiện nay. có thể tránh tình trạng một số doanh nghiệp bỏ trống số để xuất hóa đơn ”, LS Tuấn nói.

Theo LS Tuấn, căn cứ khoản 2 Điều 59 Nghị định này thì việc thực thi Nghị định 51/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 119/2018 về hóa đơn điện tử khi bán hàng. hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến ngày 30/6/2022.

Như vậy, các doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thời hạn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là từ tháng 7 1, 2022.

Hai điều kiện để không buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1/7/2022. Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 78/2021 hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2020, kể từ ngày thông tư này được ban hành. (17 tháng 9 năm 2021 – PV) đến hết ngày 30/6/2022 đối với cơ sở kinh doanh đủ điều kiện về hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh có trách nhiệm chuyển đổi theo lịch thông báo của cơ sở. văn phòng thuế.

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020 và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. được tăng lương. Cơ quan thuế tiếp nhận dữ liệu hóa đơn của cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Tại Khoản 2, Điều 12 cũng quy định, đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 17/9/2021 đến ngày 30/6/2022 nếu nhận được thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn. . Trường hợp không đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì áp dụng cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, đối tượng không phải sử dụng hóa đơn điện tử phải đáp ứng đủ 2 điều kiện: Thứ nhất, được lập trong thời gian từ ngày 17/9/2021 đến ngày 30/6/2022. Thứ hai, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng nhưng vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.