Tuyên dương người Công giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Ẩm thực
Rate this post

Theo đó, 75 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng đợt này vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai thời gian qua.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2022.

Giai đoạn 2017-2022, đồng bào Công giáo tỉnh Gia Lai và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, đồng hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thể hiện niềm tin tôn giáo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng Chính quyền nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, tham gia tích cực, có hiệu quả công tác nhân đạo từ thiện, nâng cao dân trí, góp phần thực hiện chỉ đạo của Thư chung năm 1980 của Hội. Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”. Hoạt động điều động, bổ nhiệm được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc xây dựng, sửa chữa, tôn tạo cơ sở thờ tự được các cấp quan tâm, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào tín đồ. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động tụ tập đông người của các xứ, họ đạo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đều bị tạm dừng theo chỉ đạo của Chính phủ. các cấp, các ngành đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng bào Công giáo tỉnh Gia Lai đã tích cực phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, giúp nhau về vốn, vật tư, cây giống, kinh nghiệm sản xuất, ngày công để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật tư. chăn nuôi, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm cho giáo dân địa phương. Đã có nhiều hộ gia đình, cá nhân ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây cũng là những tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, trong đồng bào Công giáo, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. .

Những đóng góp của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong xây dựng đời sống văn hóa được khẳng định bằng kết quả, hàng năm, 100% khu dân cư trong vùng đồng bào Công giáo đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa. , 98% hộ gia đình Công giáo đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa.

Trước những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2022, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm và phương hướng trong thời gian tới. Theo đó, mục tiêu của cộng đồng Công giáo tỉnh Gia Lai là tiếp tục tăng cường mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, phát huy tinh thần nhân ái, nghĩa tình; tăng cường đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; tập trung thực hành dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật …

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, với vai trò, uy tín của mình, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào Công giáo tiếp tục. phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến trong phát triển. kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Đồng thời, tiếp tục vận động đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, theo đạo của Giáo hội “sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc. của nhân dân ”. và chỉ thị của Giáo hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022. .

Với đặc thù là tỉnh có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 5 tôn giáo đang hoạt động: Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao Đài, Baha’i, với hơn 417.000 tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số toàn tỉnh. Riêng đạo Công giáo có hơn 156.000 giáo dân, trong đó có 116 chức sắc, 435 chức việc và 136 nữ tu; có 101 tổ chức tôn giáo trực thuộc và 84 cơ sở thờ tự.

Leave a Reply

Your email address will not be published.