vẫn là nền tảng đảng nhân danh luật pháp! – Tiếng Việt

Ẩm thực
Rate this post

Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong tình hình mới. Trong Chỉ thị, Bộ Chính trị yêu cầu Hội Luật gia tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực thi pháp luật; thường xuyên chăm lo rèn luyện đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác của Đoàn Luật sư.

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong cả nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chịu sự lãnh đạo của Đảng, chịu trách nhiệm quản lý của Nhà nước. Luật sư là thành viên của Đoàn luật sư.

Các nghị quyết thường được ban hành mỗi tháng một lần trong khi luật có tính ổn định từ vài năm đến vài thập kỷ. Đảng lãnh đạo Hiệp hội Luật sư giống như một ‘gã’ ổn định được lãnh đạo bởi một ‘gã’ không ổn định. Như vậy, đường lối chính trị của đảng ở trên Hiến pháp và Pháp luật. Họ muốn áp đặt, đó là bản chất của vấn đề. – Một nhà luật học

Một luật sư không muốn nêu tên ở Hà Nội nói rằng một khi đảng tăng cường sự lãnh đạo của mình trong một tổ chức như Hội Luật gia, điều đó có nghĩa là đảng đứng trên luật pháp. Anh ấy nói:

“Ở Việt Nam, có rất nhiều hiệp hội, tất cả đều do đảng lãnh đạo và quản lý. Các thành viên phải trả tiền. Như vậy họ vừa thu tiền vừa quản lý. Đối với Đoàn luật sư, đây không phải là lần đầu tiên họ nâng cao vai trò lãnh đạo. Trong tất cả các tổ chức chính trị – xã hội đều có sự lãnh đạo của đảng. Nếu cảm thấy chưa đủ, họ ra lệnh tăng cường, nghĩa là quản lý chặt chẽ hơn theo chỉ đạo của đảng.

Vấn đề là nếu sự lãnh đạo của đảng xung đột với pháp luật thì đảng viên phải đứng về phía nào, vì định hướng và nghị quyết của đảng là ý chí của một nhóm người, còn pháp luật là ý chí của một nhóm người. ý chí của toàn dân.

Các nghị quyết thường được ban hành mỗi tháng một lần trong khi luật có tính ổn định từ vài năm đến vài thập kỷ. Đảng lãnh đạo Hiệp hội Luật sư giống như một ‘gã’ ổn định được lãnh đạo bởi một ‘gã’ không ổn định. Như vậy, đường lối chính trị của đảng ở trên Hiến pháp và Pháp luật. Họ muốn áp đặt, đó là bản chất của vấn đề ”.

Ngoài việc đứng trên pháp luật như nhận xét của một luật gia giấu tên ở Hà Nội vừa nêu, Đảng Cộng sản Việt Nam còn đứng trên Hiến pháp. Điều này đã được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của đảng này phát biểu trước cử tri quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm vào ngày 28 tháng 9 năm 2013 và được báo VNExpress trích dẫn: “Hiến pháp là văn bản chính trị pháp lý quan trọng nhất sau Cương lĩnh của Đảng ”.

Liên hệ giữa Hiến pháp và Cương lĩnh của Đảng, tháng 11/2013, khi Quốc hội chính thức thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm đã dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp – nhấn mạnh rằng Hiến pháp sửa đổi đã thể chế hóa chương trình của đảng; khẳng định vị trí lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội cũng như xác định rõ trách nhiệm của đảng viên so với các bản Hiến pháp trước đây.

Trong khi đó, Điều 119 khoản 1 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Tất cả các văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi vi phạm Hiến pháp sẽ bị xử lý ”.

Luật sư Võ An Đôn, người từng tham gia bào chữa trong các vụ công an đánh chết người hoặc xét xử các nhà hoạt động, bất đồng chính kiến, đã bị Liên đoàn Luật sư Việt Nam thu hồi thẻ luật sư năm 2017, nêu quan điểm của mình về mối quan hệ giữa đảng và các tổ chức liên quan. tới các luật sư và luật gia ở Việt Nam:

“Mọi tổ chức ở Việt Nam đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Hội Luật gia. Hội này tập hợp những cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước am hiểu pháp luật.

Từ xưa đến nay, Hội Luật gia chịu sự lãnh đạo của đảng nhưng không thoát ra được. Giờ đây, họ đã tăng cường khả năng lãnh đạo đồng nghĩa với việc quản lý chặt chẽ hơn. Có lẽ họ sợ rằng các luật sư có danh tiếng tốt trong cộng đồng sẽ rời bỏ vai trò lãnh đạo của họ. Về phía Đoàn luật sư, có quy định mỗi tỉnh, thành phố có Đoàn luật sư riêng. Ở Trung ương có Liên đoàn luật sư quản lý tất cả các đoàn luật sư ở các tỉnh. Về mặt pháp lý, đó là hiệp hội nghề nghiệp do luật sư thành lập, nhưng trên thực tế đoàn luật sư do đảng lãnh đạo. Trưởng đoàn luật sư được gọi là Chủ nhiệm đoàn luật sư. Người này phải là đảng viên và phải được đảng bộ địa phương đồng ý cho làm chủ tịch ”.

Với cách thức tổ chức như vậy, Việt Nam không thể có mô hình tam quyền phân lập khi quyền lực của Nhà nước là lập pháp, hành pháp và tư pháp không được phân chia cho ba cơ quan độc lập mà đều đặt dưới sự quản lý, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tất cả các tổ chức ở Việt Nam đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Hội Luật gia. Hội này tập hợp những cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước am hiểu pháp luật. – Luật sư Võ An Đôn

Cách đây 5 năm, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị ký quy định “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Theo đó, đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ nếu nhất quyết thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng; bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước …

Một năm sau, trang web của Ban Tuyên giáo có thêm bài viết của PGS.TS. Trần Văn Phong với tiêu đề “Có nên áp dụng mô hình tam quyền phân lập cho Việt Nam hiện nay?”

Tác giả cho rằng không nên áp dụng mô hình này cho Việt Nam vì Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.