Yêu cầu doanh nghiệp ngừng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vi phạm xây dựng hàng loạt

Ẩm thực
Rate this post

Theo đó, Đội Kiểm tra quy hoạch TP Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực dừng ngay việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư (hộ) cấp II, đầu tư xây dựng và xây dựng công trình. Nhà ở xây dựng sai so với mặt bằng quy hoạch, đồng thời lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo đúng quy định trước khi tiếp tục xây dựng.

Một góc MBQH 790, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Văn bản của Đội Kiểm tra nội quy TP Thanh Hóa cũng đề nghị Chủ tịch UBND phường Đông Vệ chỉ đạo các phòng chuyên môn: Địa chính, nội quy phường kiểm tra, giám sát, đôn đốc Tổng công ty yêu cầu Công ty cổ phần Hợp Lực dừng thi công, đã hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch đảm bảo đúng quy định để tiếp tục thi công. Quá thời hạn quy định, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực không xuất trình hồ sơ xin điều chỉnh theo đúng hiện trạng công trình vi phạm. Thiết kế đô thị, bản vẽ MBQH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Sở Xây dựng thẩm định kèm theo Quyết định số 1926 / QĐ-UBND, ngày 07/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được phê duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trình duyệt.

Trước đó, thực hiện chức năng thanh tra, tham mưu, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch trên địa bàn TP Thanh Hóa. Ngày 28/6/2022, Đội Kiểm tra quy hoạch thành phố Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Đông Vệ kiểm tra trật tự xây dựng tại công trình: Khu dân cư MBQH 790 / QĐ-UBND, ngày 24/3/2014, phường Đông Vệ, Thành Thành phố Hoa. Tại thời điểm thanh tra, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư cấp II (là các hộ gia đình) để đầu tư xây dựng nhà ở, công trình vi phạm trật tự xây dựng và quy hoạch tại nhiều khu đất tại LK1, LK2, LK3, LK3, LK5 …

Theo Hoàng Lâm

Tiên phong

Leave a Reply

Your email address will not be published.