R-Type Final 3 Evolved được ấn định phát hành vào tháng 4 năm 2023 trên PlayStation 5

Anime - Manga
Rate this post

NIS America đã thông báo rằng biến thể mới nhất của R-Type Final, được gọi là R-Type Final 3 đã tiến hóasẽ ra mắt PlayStation 5 vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Bắc Mỹ và ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Châu Âu.

R-Type Final 3 Evolved sẽ là trò chơi bắn súng arcade cuộn bên cổ điển dành cho máy chơi game PlayStation 5 và thấy hành động của R-Type Final 2 được tăng cường với sự hỗ trợ của Unreal Engine 5 cũng như nội dung có thể tải xuống của Stage Pass 1 có trong trò chơi .

Để chào mừng thông báo ngày phát hành của R-Type Final 3 Evolved và để giới thiệu nhiều yếu tố chơi trò chơi khác nhau có trong trò chơi, một đoạn giới thiệu mới đã được phát hành. Trong thời gian chờ đợi, R-Type Final 3 Evolved được ấn định phát hành vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Châu Âu) và ngày 25 tháng 4 năm 2023 (Bắc Mỹ) cho PlayStation 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *