Các nghệ sĩ đồng hành cùng sự phát triển của TP Đà Nẵng

Ẩm thực
Rate this post

Sáng 17/6, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, khảo sát tại Đoàn Bộ trưởng Ngoại giao. Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng về hoạt động và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Báo cáo với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Văn Tiếng, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng cho biết: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng là thành viên chính thức. của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Ông cũng là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng có 1.200 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội chuyên ngành, gồm: Hội Nhà văn thành phố, Hội Văn nghệ dân gian thành phố, Hội Âm nhạc thành phố, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố, Hội Ca múa Thành phố, Hội Điện ảnh Thành phố, Hội Mỹ thuật Thành phố, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật và Hội Kiến trúc sư Thành phố. Cuối năm 2014, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố được thành lập, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong lĩnh vực này.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 hiện có 13/14 ủy viên (khuyết 1 ủy viên); Ban Thường vụ có 4/5 thành viên.

Về công tác tổ chức Đảng và các đoàn thể, hiện nay Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố có Đảng bộ Khối trực thuộc Thành ủy, Chi bộ cơ sở cơ quan, Chi bộ Đoàn trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. , và một tổ chức Công đoàn. Các cơ quan công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức TP.

Thời gian qua, với những nỗ lực và hoạt động không mệt mỏi, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020.

Chung sức tạo nên những thành công rực rỡ đó, trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã góp phần tích cực vào việc “giáo dục mỹ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ của nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên” thông qua việc không ngừng đổi mới cách thức tổ chức nhiều hoạt động, nổi bật là như Ngày thơ Việt Nam hàng năm. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân được tiếp cận với những thành tựu thơ … Các nhà văn, nhà thơ tổ chức giao lưu với bạn đọc nhân Ngày Sách Việt Nam hàng năm; các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhiếp ảnh gia tổ chức nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh nghệ thuật; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố tổ chức các hoạt động sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên theo hướng đại chúng, từ “đưa tuồng xuống phố” đến quận, huyện, xã, phường trình diễn tiểu phẩm cho nhân dân. Thông qua sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng bộ, chính quyền thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, an sinh xã hội. ngày hội…

Thành phố cũng chú trọng bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng, nghệ thuật hát xẩm, hát bài chòi. Từ năm 2024, Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được chọn triển khai dự án sân khấu hóa học đường và nghệ thuật tuồng ở một số trường học.

Thành phố tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; quan tâm đầu tư hệ thống thư viện, bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chăm …; từng bước kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động của Tạp chí Non Nước; chuyên trang cuối tuần của Báo Đà Nẵng… Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động, chuyển tải các tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm lao động, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm vững các văn bản chỉ đạo của Trung ương có liên quan. đến văn học và nghệ thuật. Đặc biệt, tổ chức quán triệt chủ trương, giải pháp lớn về phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới nêu tại Nghị quyết số 23-NQ / TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị và hai văn bản của Bộ Chính trị. Thành phố là Chương trình hành động số 29-CTr / TU ngày 23/10/2008 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ / TW và Kế hoạch số 1991-KH / UBND-VX ngày 23/4. 3. Năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động số 29CTr / TU đối với toàn thể văn nghệ sĩ Thành phố.

Đội ngũ văn nghệ thành phố cũng đã quán triệt Nghị quyết số 33-NQ / TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị quyết này của Thành ủy Đà Nẵng cũng như của các Đảng bộ, Đoàn thể. Qua đó, giúp văn nghệ sĩ thành phố nhận thức được nhiệm vụ cụ thể của giới văn học, nghệ thuật trong việc góp phần vào sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam mà Nghị quyết đã nêu là “Tăng cường giáo dục nghệ thuật”. nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ của nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên … ”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng xác định vẫn còn nhiều hạn chế cần tiếp tục khắc phục, nỗ lực hơn nữa để tạo nên sự phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt. các loại hình văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, tìm tòi, thể nghiệm, nâng cao toàn diện chất lượng văn học, nghệ thuật.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng cũng đưa ra một số kiến ​​nghị nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động của văn nghệ sĩ; về công tác tổ chức nhân sự đối với các hội thành viên; chi phí hoạt động…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố và các hội thành viên đã đạt được. Thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cho rằng, trước những kết quả tích cực đã đạt được, nhất là trong 2 năm xảy ra dịch bệnh COVID-19, đội văn nghệ thành phố đã không ngừng nỗ lực lao động sáng tạo, không quản ngại hiểm nguy của thế giới. dịch để có nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ vũ, động viên xã hội chủ động phòng, chống dịch có hiệu quả. Theo anh, những việc làm và tiếng nói của Đoàn viên đã ảnh hưởng đến hàng vạn, hàng triệu người. Đây là giá trị, tầm quan trọng và tầm ảnh hưởng, lan tỏa của Liên hiệp hội nói chung và của các thành viên nói riêng đối với xã hội chúng ta. “Bản thân mỗi nghệ sĩ đều có ý thức, trách nhiệm trong việc sáng tác, sáng tạo dù còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, một số cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố còn vướng mắc chưa giải quyết được nhưng Liên hiệp hội và các hội thành viên đã nỗ lực vượt qua để vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thành phố đề ra. Ngoài ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng vùng không ngừng phát triển ”- đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các văn, nghệ sĩ, nghệ sĩ trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục nuôi dưỡng lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề để tiếp tục có những tác phẩm sáng tạo. cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền văn học nghệ thuật thành phố và đất nước. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng như xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà trong thời kỳ mới với những chuyển biến tích cực, lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.