Hà Nội thực hiện liên kết vùng tiêu thụ sản phẩm OCOP

Ẩm thực
Rate this post


BNEWSỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội có kế hoạch hợp tác, tổ chức các hoạt động liên kết hiệu quả nhằm hỗ trợ sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP với các tỉnh.

Hà Nội đang xác định, sự phát triển của Thủ đô rất cần liên kết sản xuất, tiêu thụ, kết nối cung cầu giữa các vùng, thành phố, tỉnh thành. Vì vậy, UBND thành phố có kế hoạch hợp tác, tổ chức các hoạt động liên kết hiệu quả để hỗ trợ sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh.
Năm nay, thành phố định hướng các sở, ngành hợp tác, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên một số lĩnh vực mà Hà Nội có thế mạnh, ưu tiên, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. – xã hội Thủ đô và các tỉnh.

Về lĩnh vực xúc tiến đầu tư, Hà Nội tham gia Ngày hội nông sản OCOP gắn với du lịch Hà Nội đến năm 2022 tại các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ba Vì; Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội OCOP năm 2022; Lễ hội Trái chín mùa năm 2022; Tiếp tục tổ chức các đoàn hợp tác xúc tiến nông nghiệp thành phố Hà Nội tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam; tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, thông tin, tuyên truyền; Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp vùng Đồng bằng sông Hồng với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại vào năm 2022; Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2022; tham gia các sự kiện của Tuần lễ sản phẩm Hà Nội tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong lĩnh vực thương mại, tổ chức hiệu quả các hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ xúc tiến, kết nối cung – cầu, hàng hóa giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố. Hỗ trợ các gian hàng tại địa phương khi tham gia các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu sản phẩm, hàng hóa nông sản trái cây hàng tuần, hội chợ, triển lãm tại Hà Nội; Hỗ trợ kết nối, quảng bá các sản phẩm, thương hiệu OCOP của địa phương tại thị trường Hà Nội …
Thành phố sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, giới thiệu các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Hà Nội tìm địa điểm kêu gọi đầu tư, xây dựng hạ tầng thương mại trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh, thành phố tham gia và tổ chức hiệu quả các điểm bán sản phẩm trên địa bàn Hà Nội. Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giao thương hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn, sản phẩm tiết kiệm năng lượng. năng lượng, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.
Thành phố chú trọng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, phối hợp với cơ quan quản lý du lịch các tỉnh, thành phố tăng cường trao đổi thông tin về tình hình hoạt động trong công tác quản lý nhà nước ngành du lịch, ngành xây dựng. cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch và các giải pháp hỗ trợ phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thúc đẩy hợp tác xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp; xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu, hợp tác tiêu thụ nông sản, đặc sản vùng miền; liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng có kế hoạch hợp tác với các địa phương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; Giao dục va đao tạo; Y khoa; thông tin và giao tiếp; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; xây dựng và quản lý đô thị; bảo vệ môi trương; công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Vận chuyển; hỗ trợ việc làm, đảm bảo an sinh xã hội giữa các địa phương.
Trước tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông, năm 2021, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai giao dịch trực tuyến cho các doanh nghiệp với các tỉnh Hải Dương, Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên. hỗ trợ 25 tỉnh, thành phố kết nối 2.000 sản phẩm OCOP vào thị trường Hà Nội. Nhờ đó, đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ trên 300.000 tấn hàng hóa từ các tỉnh, thành phố. Nhiều sản phẩm kết nối được Hà Nội đưa vào 42 điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP.
Thành phố Hà Nội sẽ thường xuyên mời các doanh nghiệp hợp tác, đơn vị sản xuất của các tỉnh, thành phố tham gia các sự kiện, hoạt động xúc tiến thương mại do Hà Nội tổ chức như: Tuần hàng Việt Nam; Tuần lễ trái cây và nông sản các tỉnh, thành phố, Hội chợ an toàn thực phẩm; Lễ hội trái cây; Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021, Hội nghị kết nối giao thương, Hội chợ quà tặng tăng hàng thủ công mỹ nghệ… hỗ trợ các tỉnh, thành phố tham gia quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.