Hồ Chủ tịch viết thư kêu gọi đồng bào cả nước chống Mỹ cứu nước

Ẩm thực
Rate this post

Chuyên mục Ngày này năm xưa số ra ngày 6-7-2022 cũng được Báo Quân đội nhân dân thực hiện dưới dạng podcast tại đây và các video clip trên trang Truyền thông của Báo Quân đội nhân dân. , trân trọng mời bạn đọc tham khảo thêm.

Một số sự kiện trong nước và quốc tế diễn ra vào ngày 6-7 / 7

Sự kiện trong nước

– Ngày 6/7/1956, trong thư gửi đồng bào cả nước, Hồ Chủ tịch viết:Chỉ cần là con cháu Hồng, cháu Lạc có lương tâm thì ai cũng đồng tình, ủng hộ mục đích cao cả đó. Vì vậy, chúng ta đoàn kết rộng rãi tất cả những người Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu chuộng hòa bình, thống nhất đất nước trong và ngoài nước. Với lực lượng đoàn kết đó, chúng ta nỗ lực không ngừng để đưa hai miền Nam – Bắc xích lại gần nhau, kiên quyết đấu tranh để củng cố hòa bình, thống nhất đất nước, giành độc lập, dân chủ trong cả nước.”.

Hồ Chủ tịch cũng đã nói rõ:Đế quốc Mỹ và chính quyền thân Mỹ ở miền Nam âm mưu chia cắt vĩnh viễn đất nước ta và phá hoại cuộc Tổng tuyển cử tự do trong cả nước.Vì vậy, người gửi thư kêu gọi đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài quyết tâm đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ theo Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ra sức thi đua ái quốc, tăng cường đấu tranh ở miền Bắc, kiên quyết, bền bỉ đấu tranh vì hòa bình. , nước Việt Nam thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

– Ngày 6/7/1967, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từ trần. Ông sinh ngày 1 tháng 1 năm 1914 tại làng Niệm Phổ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 17 tuổi, ông cùng một số thanh niên kháng chiến chống Pháp, rồi tham gia phong trào bình dân, tích cực hoạt động cách mạng. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được bầu vào Bộ Chính trị, là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và được phong quân hàm Đại tướng.

– Ngày 6/7/1973, Xí nghiệp Liên hiệp Xây dựng Cầu Thăng Long (nay là Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long) được thành lập đảm nhận nhiệm vụ xây dựng cầu qua sông Hồng, cây cầu lớn nhất Việt Nam. Nam lúc bấy giờ.

Sự kiện quốc tế

– Ngày 6 tháng 7 năm 1893 là ngày mất của nhà văn hiện thực Pháp Guy de Maupassant. Maupassant sinh ngày 5 tháng 8 năm 1850. Năm 1880, ông xuất bản tác phẩm đầu tiên “Thịt bò mỡ” viết về cuộc chiến tranh Pháp-Phổ. Sau đó, Maupassant đã viết hơn 300 truyện ngắn, 2 hồi ký, 6 tiểu thuyết, một số vở kịch và nhiều bài báo khác. Trong đó có những tác phẩm xuất sắc như: “Một đời người”, “Người bạn đẹp”, “Núi Orion” … Các tác phẩm này đã ca ngợi cuộc đấu tranh chống xâm lược và vạch trần sự thật xấu xa của giai cấp tư sản và quý tộc đương thời.

– Ngày 6/7/2006, sau 44 năm đóng cửa, Trung Quốc và Ấn Độ chính thức nối lại thương mại biên giới qua cửa khẩu Nathu La (Trung Quốc).

– Ngày 6/7/2009, Nga và Mỹ đã ký “Hiểu biết chung về việc tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược – BẮT ĐẦU”.

Theo dấu chân của Ngài

– Ngày 6/7/1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự mít tinh đòi hoà bình tổ chức ở Mátxcơva.

– Ngày 6/7/1946 là ngày khai mạc Hội nghị Fontainebleau bàn về tương lai quan hệ Việt – Pháp. Với tư cách là khách của Chính phủ Pháp, Bác không đến dự mà dành thời gian tiếp một số chức sắc Công giáo Việt Nam. ở Pháp và chào mừng lễ hội tưởng nhớ Griguri quá cố – một nhà hoạt động trong cuộc Cách mạng Pháp, người đã đấu tranh cho sự bình đẳng giữa các dân tộc và màu da.

– Ngày 6-7-1948, Bác chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ bàn việc thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao và được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng này, đồng thời thống nhất Bộ Quốc phòng. và Bộ Tổng hợp. do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy.

– Ngày 6/7/1954, trả lời Thông tấn xã Việt Nam về những vấn đề liên quan đến Hội nghị Giơnevơ đang diễn ra, Bác Hồ khẳng định “Lập trường của chúng tôi từ trước đến nay, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ tiếp tục phấn đấu vì hòa bình, độc lập, thống nhất và dân chủ của Tổ quốc.”.

(Theo sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này và những năm trước” và “Hồ Chí Minh toàn tập”, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật)

Lời Bác Hồ dạy ngày xưa.

“Được lòng dân thì làm được việc gì, trái ý dân thì có thể chạy lùi”.

Lời dạy trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “nó sẽ là bao lâu?đăng trên báo Những người, số 122, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 1953; là thời kỳ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta bước vào cuộc tổng phản công, quyết tâm giành thắng lợi cuối cùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải hành động vì nhân dân, thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Chỉ có như vậy, nhân dân mới tin tưởng và ủng hộ Chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cách mạng.

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước luôn xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng của nhân dân để xác định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Nhân dân tin, theo Đảng, đi theo cách mạng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; Ở trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữa nhân dân với Đảng, … Chúng ta phải sâu sát quần chúng, lắng nghe. tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, có chủ trương chính sách hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận ý chí của Đảng và nhân dân. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta luôn thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong tình hình mới, quan tâm củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác vận động quần chúng; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; như: “Nâng bước em tới trường”, “Tết biên giới ấm lòng dân bản”, “Tết quân dân”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Trao bò giống cho đồng bào nghèo”, “Đau ốm”. ân xá quân dân y kết hợp “, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, … góp phần củng cố và giữ vững thế trận lòng dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dấu ấn của Bác trên báo Quân đội quốc gia

– Trang hai tờ báo Quân đội quốc gia Số 89 ngày 6/7/1953 đăng Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi toàn quân. Trong thư, Bác khen: “Trong Chiến dịch Mùa xuân, các cô chú đã nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, vượt khó; các cuộc hành quân diễn ra nhanh chóng và bí mật; chiến đấu kiên cường, dũng cảm; biết lấy vận may của dân, lợi dân.“.

– Trang nhất báo Quân đội quốc gia Số 2193 ngày 6-7-1967 đăng thư khen Trung đội nữ dân quân huyện Hậu Lộc của Hồ Chủ tịch.

TRANG SƯU TẦM (sợi tổng hợp)

Leave a Reply

Your email address will not be published.