Kiểm toán Nhà nước đã kiến ​​nghị tăng thu, giảm chi ngân sách hơn 8.600 tỷ đồng

Ẩm thực
Rate this post

Đây là thông tin được Kiểm toán Nhà nước công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra chiều nay 11/7, tại Hà Nội.

Với các giải pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nửa đầu năm nay, toàn ngành Kiểm toán đã phê duyệt 145 kế hoạch kiểm toán, triển khai 138/234 đoàn kiểm toán theo kế hoạch, hoàn thành 95 cuộc kiểm toán. . Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã thông qua 159 dự thảo báo cáo kiểm toán và ban hành 127 báo cáo kiểm toán. Đã hoàn thành kiểm toán và đang xây dựng dự thảo báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán thí điểm kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Các cuộc kiểm toán hoàn thành đều đạt được mục tiêu và tiến độ đề ra.

Một số đoàn kiểm toán đã có những kết quả nổi bật về xử lý tài chính, từ đó có những kiến ​​nghị với các Bộ, cơ quan Trung ương hoặc đưa ra các phát hiện kiểm toán quan trọng như: Chuyên đề về huy động, quản lý và sử dụng dịch vụ tài chính. nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ; chuyên đề Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sơn La, Ninh Thuận, Bình Dương. Các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước đến năm 2020 của Tổng công ty Xi măng, Tổng công ty Lâm nghiệp … Một số vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. luật.

“Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tiếp tục đổi mới công tác lập kế hoạch kiểm toán, nâng cao kiểm soát chất lượng kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng. của báo cáo kiểm toán năm 2022 ”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung thực hiện 7 giải pháp về công tác xây dựng Đảng và 8 giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát và thực hiện kế hoạch kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, giảm thời gian kiểm toán được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Một nhiệm vụ nữa sẽ được Kiểm toán Nhà nước chú trọng là quản lý chặt chẽ Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên để kịp thời ngăn chặn sai phạm, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.