Ngân hàng Nhà nước muốn chặn cho vay cầm cố bất động sản hình thành trong tương lai

Ẩm thực
Rate this post

Đáng chú ý, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 8 về nhu cầu vốn không cho vay. Đặc biệt:

Điều 8. Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu về vốn:

1. Thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Thanh toán các chi phí và đáp ứng nhu cầu tài chính cho hoạt động đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi bị pháp luật cấm. .

3. Mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh quy định tại Luật đầu tư.

4. Để mua vàng miếng.

5. Trả nợ tại tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay phải trả lãi mà tổ chức tín dụng và khách hàng đã xác định ngay từ đầu khi ký hợp đồng cho vay phù hợp. phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

6. Trả nợ tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ nước ngoài (không kể khoản vay nước ngoài theo hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), trừ khoản vay để trả nợ trước. thời hạn cho vay đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;

b) Tại thời điểm xem xét cho vay, khoản vay được xếp vào nhóm 1 hoặc nhóm 2 theo kết quả phân loại nợ và cam kết ngoại bảng gần nhất của khách hàng được Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam phê duyệt. cung cấp.

7. Chứng minh khả năng tài chính của Bên vay trong các giao dịch dân sự với bên thứ ba.

8. Việc góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh mà phần vốn góp tạo thành vốn điều lệ của bên nhận vốn góp; góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh không hình thành vốn điều lệ của bên nhận vốn góp; nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty khác; nộp tiền đặt cọc để thực hiện các giao dịch trong tương lai mà tại thời điểm đặt cọc không đủ điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật; bù đắp vốn tự có / trả lại vốn vay mua bất động sản / hàng hóa.

Cho vay không được chứng minh tài chính đi du học, bảo lãnh, góp vốn thành lập doanh nghiệp

Đối với việc bổ sung khoản 7, Điều 8, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, một số tổ chức tín dụng đã thực hiện cho vay chứng minh năng lực tài chính của người vay khi tham gia giao dịch dân sự với bên thứ ba. , như chứng minh tài chính đi du học, bảo lãnh, góp vốn thành lập doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản số 9565 / NHNN-CSTT ngày 6/12/2019 cảnh báo các tổ chức tín dụng. Vì vậy, cần xem xét bổ sung quy định về nhu cầu vốn không cho vay để đảm bảo kiểm soát việc sử dụng vốn vay hợp lý và kiểm soát rủi ro cho vay ..

Không cho vay ký gửi bất động sản hình thành trong tương lai

Về quy định không cho vay để thanh toán tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước giải thích:

Các tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho khách hàng ký quỹ để chỉ đạo các công ty này chuyển nhượng bất động sản (BĐS) hình thành trong tương lai, tuy nhiên, hầu hết các dự án BĐS sẽ chuyển nhượng đều không đủ điều kiện thực hiện theo quy định. các quy định như: không có giấy phép xây dựng, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Sau khi tổ chức tín dụng cấp tín dụng, khách hàng và chủ đầu tư hủy hợp đồng đặt cọc do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. lý do để ký hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

https://cafef.vn/ngan-hang-nha-nuoc-muon-chan-cho-vay-dat-coc-bat-dong-san-hinh-thanh-trong-tuong-lai-20220621173545182.chn

Thu Thủy

Theo Đời sống kinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published.